View Post

Praktische tips voor het uitvoeren van een traceraudit

In Casussen by Anja Tolle

Praktische tips voor het uitvoeren van een traceraudit   Bij de tracermethodiek voer je een audit uit van een spoor (tracé) dat een patiënt (of patiëntenmateriaal) of systeem aflegt (of heeft afgelegd) doorheen de instelling. Daarvoor selecteer je een patiënt of het materiaal en volgt het spoor, waarbij de kwaliteit, continuïteit en veiligheid wordt getoetst. Een aantal tips die helpen …

View Post

Kerteza-4Fasenmodel®/ Structuur uitgelicht

In Nieuws by Anja Tolle

Kerteza-4Fasenmodel®/ Structuur uitgelicht  Ontwikkelingen  Zorginstellingen worden geconfronteerd met grote veranderingen en ontwikkelingen. Nieuwe wetgeving, decentralisaties in het sociale domein, bezuinigingen, outsourcing, geleidelijke extramuralisering, meer marktwerking, groeiende vraag, krimpende arbeidsmarkt, toenemende regeldruk en mondigere patiënten/cliënten zijn hier voorbeelden van. Tevens bestaat er onzekerheid over de impact van de ontwikkelingen, omdat deze onder andere bepaald worden door de wijze van financiering, medische- …

View Post

Kerteza-4Fasenmodel®/ processen uitgelicht

In Nieuws by Anja Tolle

Kerteza-4Fasenmodel®/ processen uitgelicht  Het belang van het besteden van aandacht  aan processen bij verandertrajecten     In een optimaal werkende organisatie zijn besturende, ondersteunende en operationele processen duidelijk voor iedereen. Daarom is het bij verandertrajecten van groot belang aandacht te besteden aan de processen. Wat wordt onder processen verstaan? Rorink en Öztürk beschrijven in hun boek ‘Management en Organisatie (2019)’ processen …

View Post

Interim Functie – bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit in SDW Roosendaal

In Casussen by Anja Tolle

  Tijdelijke inzet bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit SDW in Roosendaal   SDW Roosendaal ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015. Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de relevante wet- en regelgeving. Door wisselingen in functies en het vertrek van een bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit binnen de organisatie werd een nieuwe …

View Post

Hoe kan Kerteza een incidenten- en calamiteitenanalyse voor u uitvoeren?

In Casussen by Anja Tolle

Hoe voert Kerteza een incidenten- en calamiteitenanalyse voor u uit?   De uitkomsten van een analyse naar aanleiding van incidenten of calamiteiten die zich voorgedaan hebben in uw organisatie, kunnen aanleiding geven tot het implementeren van verbetermaatregelen om herhaling van gelijkaardige voorvallen te voorkomen en de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg verder te verhogen. Om er zeker van te …

View Post

Kerteza-4Fasenmodel®/ Management uitgelicht

In Nieuws by Anja Tolle

Kerteza-4Fasenmodel®/ Management uitgelicht Leiderschap en eigenaarschap bij verandertrajecten   Leiderschap en eigenaarschap is bij verandertrajecten van cruciaal belang voor een succesvolle transitie en het behalen van de gewenste doelen. Kerteza wordt regelmatig door zorgaanbieders gevraagd om te ondersteunen bij complexe organisatievraagstukken en verandertrajecten. Opvallend is dat het belang van leiderschap en het tonen van eigenaarschap vaak wordt onderschat in deze trajecten.Wanneer een (duurzame) …

View Post

Proefaudit Noordwest Ziekenhuisgroep ter voorbereiding op externe NIAZ audit

In Casussen by Anja Tolle

  Proefaudit   Noordwest Ziekenhuisgroep   Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft Kerteza binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep een proefaudit uitgevoerd op de Verplichte InstellingsRichtlijnen (VIR’s) van de Qmentum Global normensets, ter voorbereiding op de externe NIAZ audit. Het doel was om een goed beeld te krijgen van de implementatiegraad van de VIR’s. De onderzoeksvragen die samen met de opdrachtgever zijn …

View Post

Interim Functie – ICM – Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen by Anja Tolle

  Interim Functie ICM (Implementatie Integraal Capaciteitsmanagement) Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam   Kerteza werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. Onderzocht werd of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie hebben voor medisch specialistische zorg …

View Post

Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

In Casussen by Anja Tolle

  Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland   Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza KWF, Stichting Kanker.nl,  IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren. Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg …

View Post

Inrichten emotionele ondersteuning n.a.v. Covid-19 in Heilig-Hartziekenhuis Lier

In Casussen by Anja Tolle

  Inrichten emotionele ondersteuning voor medewerkers, patiënten en familie n.a.v. Covid-19in Heilig-Hartziekenhuis Lier   Tijdens een lopend structureel partnerschap met het algemeen ziekenhuis Heilig-Hart in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers, vanwege de Covid-19 crisis. Kerteza staat bekend als adviesbureau dat sterk is in …