een team van specialisten

Patrick Corstiaans

Patrick Corstiaans

Algemeen Directeur

Vragen van organisaties beantwoorden en hen ondersteunen bij strategie implementatie. Als algemeen directeur bied ik de Kerteza medewerkers de mogelijkheid en faciliteiten om deze opdrachten succesvol uit te voeren voor onze klanten.

Na mijn studies biochemie ging ik aan het werk in een laboratorium, waar ik leidinggevende werd. Tegelijkertijd volgde ik een opleiding bedrijfsorganisatie. Als kwaliteitsfunctionaris in een ander laboratorium, coördineerde ik eind 1992 het behalen van een accreditatie.

In 1994 richtte ik Kerteza op om organisaties te begeleiden naar een accreditatie. En al snel werd het werkterrein uitgebreid, naast laboratoria kwamen er ziekenhuizen, verpleeg-, rust- en verzorgingshuizen en aan gezondheidszorg gerelateerde toeleveranciers. Omdat organisatievraagstukken overal voorkomen, heeft Kerteza haar werkterrein inmiddels verbreed naar andere sectoren, zoals overheid, dienstverlening en industrie.

Dit ben ik:
 • Enthousiasmerend: een omgeving creëren waarin anderen hun opdracht doelgericht kunnen uitvoeren.
 • Ondernemer: met een groeiend aantal medewerkers opdrachten vervullen voor organisaties in heel Europa.
 • Netwerker: de juiste mensen kennen en verbinden. Daarmee leveren we de beste prestaties aan onze klanten.
Patrick Corstiaans

Patrick Corstiaans

Algemeen Directeur

Vragen van organisaties beantwoorden en hen ondersteunen bij strategie implementatie. Als algemeen directeur bied ik de Kerteza medewerkers de mogelijkheid en faciliteiten om deze opdrachten succesvol uit te voeren voor onze klanten.

Na mijn studies biochemie ging ik aan het werk in een laboratorium, waar ik leidinggevende werd. Tegelijkertijd volgde ik een opleiding bedrijfsorganisatie. Als kwaliteitsfunctionaris in een ander laboratorium, coördineerde ik eind 1992 het behalen van een accreditatie.

In 1994 richtte ik Kerteza op om organisaties te begeleiden naar een accreditatie. En al snel werd het werkterrein uitgebreid, naast laboratoria kwamen er ziekenhuizen, verpleeg-, rust- en verzorgingshuizen en aan gezondheidszorg gerelateerde toeleveranciers. Omdat organisatievraagstukken overal voorkomen, heeft Kerteza haar werkterrein inmiddels verbreed naar andere sectoren, zoals overheid, dienstverlening en industrie.

Dit ben ik:
 • Enthousiasmerend: een omgeving creëren waarin anderen hun opdracht doelgericht kunnen uitvoeren.
 • Ondernemer: met een groeiend aantal medewerkers opdrachten vervullen voor organisaties in heel Europa.
 • Netwerker: de juiste mensen kennen en verbinden. Daarmee leveren we de beste prestaties aan onze klanten.
Henk Greuter

Henk Greuter

Senior adviseur - Manager Innovatie en Productontwikkeling

Een verandering doorvoeren binnen een organisatie is vaak een taaie klus. Waarom? Omdat medewerkers ‘verandermoe’ worden als er teveel tegelijk wijzigt. Maar, als de gebruikelijke oplossingen niet langer of onvoldoende werken, is verandering écht nodig. De antwoorden die daarop moeten gevonden worden zijn noch voor de hand liggend noch evident. Nochtans zijn voor vele van deze problemen onderbouwde oplossingen voorhanden. Het probleem is dat deze oplossingen niet op een sluitende wijze geïmplementeerd raken in de praktijk en bovendien niet structureel ingebed worden doorheen alle geledingen van een organisatie!

Het zijn net zulke vraagstukken die mij enorm aanspreken. Ik werkte tien jaar lang als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis, in diverse functies. Die praktijkervaring was goud waard: ze maakte me vertrouwd met de zorgsector en haar belangen. Wat volgde was voor mij een logische stap: een opleiding in de informatiekunde in de gezondheidszorg, zorglogistiek en change management.

Inmiddels heb ik een jarenlange en brede ervaring weten op te bouwen als programmamanager kwaliteit -en patiëntveiligheid en procesoptimalisatie in diverse ziekenhuizen. Graag wil ik deze kennis en ervaring gebruiken om samen uw organisatiedoelstellingen mee te helpen realiseren, steeds gedreven vanuit het motto #samenbouwen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een gestructureerde, onderbouwde en pragmatische aanpak op maat. Een aanpak die gedreven wordt vanuit échte verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van zorg ten dienste van de patiënt.

Een concrete opdracht? Of net een die nog in de explorerende fase zit? Beide vind ik boeiend. Want telkens geldt hetzelfde principe: kwaliteitsvereisten, IT-toepassingen en veranderkunde met elkaar in verbinding brengen.

Dit ben ik:
 • Gericht op een goede samenwerking, doelgericht maar ook pragmatisch.
 • Gwend te communiceren op diverse niveaus, tactvol en met gevoel voor humor.
 • Analyseren, vastberaden en stressbestendig.
 • Werken met oplossingen die zich hebben bewezen, maar ook out-of-the box durven denken en handelen.
Henk Greuter

Henk Greuter

Senior adviseur - Manager Innovatie en Productontwikkeling

Een verandering doorvoeren binnen een organisatie is vaak een taaie klus. Waarom? Omdat medewerkers ‘verandermoe’ worden als er teveel tegelijk wijzigt. Maar, als de gebruikelijke oplossingen niet langer of onvoldoende werken, is verandering écht nodig. De antwoorden die daarop moeten gevonden worden zijn noch voor de hand liggend noch evident. Nochtans zijn voor vele van deze problemen onderbouwde oplossingen voorhanden. Het probleem is dat deze oplossingen niet op een sluitende wijze geïmplementeerd raken in de praktijk en bovendien niet structureel ingebed worden doorheen alle geledingen van een organisatie!

Het zijn net zulke vraagstukken die mij enorm aanspreken. Ik werkte tien jaar lang als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis, in diverse functies. Die praktijkervaring was goud waard: ze maakte me vertrouwd met de zorgsector en haar belangen. Wat volgde was voor mij een logische stap: een opleiding in de informatiekunde in de gezondheidszorg, zorglogistiek en change management.

Inmiddels heb ik een jarenlange en brede ervaring weten op te bouwen als programmamanager kwaliteit -en patiëntveiligheid en procesoptimalisatie in diverse ziekenhuizen. Graag wil ik deze kennis en ervaring gebruiken om samen uw organisatiedoelstellingen mee te helpen realiseren, steeds gedreven vanuit het motto #samenbouwen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een gestructureerde, onderbouwde en pragmatische aanpak op maat. Een aanpak die gedreven wordt vanuit échte verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van zorg ten dienste van de patiënt.

Een concrete opdracht? Of net een die nog in de explorerende fase zit? Beide vind ik boeiend. Want telkens geldt hetzelfde principe: kwaliteitsvereisten, IT-toepassingen en veranderkunde met elkaar in verbinding brengen.

Dit ben ik:
 • Gericht op een goede samenwerking, doelgericht maar ook pragmatisch.
 • Gwend te communiceren op diverse niveaus, tactvol en met gevoel voor humor.
 • Analyseren, vastberaden en stressbestendig.
 • Werken met oplossingen die zich hebben bewezen, maar ook out-of-the box durven denken en handelen.
Freek van Ham

Freek van Ham

Manager Business Development

Communicatie, opleiding en planning zijn voor mij belangrijke ‘toverformules’ om bij veranderingstrajecten een draagvlak te creëren en voortgang te boeken.

Na mijn studie gezondheidswetenschappen was mijn eerste grote opdracht het implementeren van een organisatiebreed kwaliteitssysteem en toewerken naar accreditatie.

Sinds 2000 ben ik in dienst van Kerteza en heb ik mij ontwikkeld als (project)manager, procesbegeleider en trainer. In 2011 werd ik partner binnen Kerteza.

Ik begeleid organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Het liefst richt ik me op vraagstukken om organisaties weer wendbaar en flexibel te maken, met als doel om waarde te creëren voor de klant en plezier binnen de teams.

Dit ben ik:

* Inspirator: gericht op het meekrijgen van mensen in verandertrajecten.

* Enthousiast: in staat om anderen te motiveren voor het eindresultaat.

* Flexibel: een geschikte gesprekspartner op alle niveaus en disciplines binnen de organisatie.

Freek van Ham

Freek van Ham

Manager Business Development

Communicatie, opleiding en planning zijn voor mij belangrijke ‘toverformules’ om bij veranderingstrajecten een draagvlak te creëren en voortgang te boeken.

Na mijn studie gezondheidswetenschappen was mijn eerste grote opdracht het implementeren van een organisatiebreed kwaliteitssysteem en toewerken naar accreditatie.

Sinds 2000 ben ik in dienst van Kerteza en heb ik mij ontwikkeld als (project)manager, procesbegeleider en trainer. In 2011 werd ik partner binnen Kerteza.

Ik begeleid organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Het liefst richt ik me op vraagstukken om organisaties weer wendbaar en flexibel te maken, met als doel om waarde te creëren voor de klant en plezier binnen de teams.

Dit ben ik:

* Inspirator: gericht op het meekrijgen van mensen in verandertrajecten.

* Enthousiast: in staat om anderen te motiveren voor het eindresultaat.

* Flexibel: een geschikte gesprekspartner op alle niveaus en disciplines binnen de organisatie.

Bliss Dielis

Stafmedewerker Directie & Bedrijfsvoering

Na tien jaar ervaring als zelfstandig ondernemer in de horeca heb ik een nieuwe stap in mijn loopbaan gezet als directie assistente bedrijfsvoering voor Kerteza. Als ondernemer was het voeren van de bedrijfsadministratie mijn favoriete taak vandaar dat ik deze nieuwe uitdaging vanaf september 2016 met plezier ben aangegaan.

Ik ondersteun de directie op het gebied van agendabeheer en andere secretariële taken en ben hun steun en toeverlaat.

 Daarnaast hou ik me dagelijks bezig met diverse onderdelen van de interne bedrijfsvoering, zoals het uitwerken van de projectaanvragen en de planning hiervan.

 Ik vervul binnen Kerteza een centrale rol;

ik ben de zgn. ‘spin in het web’.

Dit ben ik:
* Vlot in omgang naar collega’s en klanten toe
* Integer, met oog voor verhoudingen
* Resultaatgericht, in de brede zin van het woord
* Zelfstandig, neem snel de nodige beslissingen

Bliss Dielis

Stafmedewerker Directie & Bedrijfsvoering

Na tien jaar ervaring als zelfstandig ondernemer in de horeca heb ik een nieuwe stap in mijn loopbaan gezet als directie assistente bedrijfsvoering voor Kerteza. Als ondernemer was het voeren van de bedrijfsadministratie mijn favoriete taak vandaar dat ik deze nieuwe uitdaging vanaf september 2016 met plezier ben aangegaan.

Ik ondersteun de directie op het gebied van agendabeheer en andere secretariële taken en ben hun steun en toeverlaat.

 Daarnaast hou ik me dagelijks bezig met diverse onderdelen van de interne bedrijfsvoering, zoals het uitwerken van de projectaanvragen en de planning hiervan.

 Ik vervul binnen Kerteza een centrale rol;

ik ben de zgn. ‘spin in het web’.

Dit ben ik:
* Vlot in omgang naar collega’s en klanten toe
* Integer, met oog voor verhoudingen
* Resultaatgericht, in de brede zin van het woord
* Zelfstandig, neem snel de nodige beslissingen

Mieke Borremans

Mieke Borremans

Senior adviseur - Manager HR

Spreken is zilver, luisteren is goud. Dat is mijn motto. Waarom? Omdat je als consultant pas goed advies geeft als je de vraag begrepen hebt, inzicht hebt in de organisatie en voeling hebt met de mensen die bij het project betrokken zijn.

Het basisingrediënt voor een geslaagd project? Medewerkers die duidelijk weten waar ze aan toe zijn en welke stappen ze moeten zetten.

Succes boeken als consultant betekent dat je de tijd neemt om goed te luisteren en iedereen de erkenning te geven die hij verdient.

Mijn studies psychologie vormden daarvoor een goede basis, waarna ik mijn skills nog aanscherpte als algemeen directeur in de zorgsector en als financieel, administratief en personeelsdirecteur van de faculteit letteren aan de KU Leuven.

In 2016 sloeg ik een nieuwe richting in en schoolde ik me om tot zelfstandig consultant in de zorgsector. Mijn pad en dat van Kerteza kruisten elkaar in april 2017. Hier ligt mijn focus op projecten rond kwaliteitszorg en accreditatie, beleidsondersteunende en strategische trajecten en hr-veranderingstrajecten.

Dit ben ik:
* Steunpilaar: ik bouw mee het beleid uit en zorg voor de ondersteuning ervan. Daarnaast begeleid ik de medewerkers. Goed personeel moet je aan boord houden.
* Planner: processen optimaliseren, structuren opzetten en visie ontwikkelen: daar ga ik voor.
* Change manager: verandering is geen vies woord, ik zie het als een kans om te groeien.
* Luisterend oor: alleen door actief te luisteren help je iemand echt vooruit.

Mieke Borremans

Mieke Borremans

Senior adviseur - Manager HR

Spreken is zilver, luisteren is goud. Dat is mijn motto. Waarom? Omdat je als consultant pas goed advies geeft als je de vraag begrepen hebt, inzicht hebt in de organisatie en voeling hebt met de mensen die bij het project betrokken zijn.

Het basisingrediënt voor een geslaagd project? Medewerkers die duidelijk weten waar ze aan toe zijn en welke stappen ze moeten zetten.

Succes boeken als consultant betekent dat je de tijd neemt om goed te luisteren en iedereen de erkenning te geven die hij verdient.

Mijn studies psychologie vormden daarvoor een goede basis, waarna ik mijn skills nog aanscherpte als algemeen directeur in de zorgsector en als financieel, administratief en personeelsdirecteur van de faculteit letteren aan de KU Leuven.

In 2016 sloeg ik een nieuwe richting in en schoolde ik me om tot zelfstandig consultant in de zorgsector. Mijn pad en dat van Kerteza kruisten elkaar in april 2017. Hier ligt mijn focus op projecten rond kwaliteitszorg en accreditatie, beleidsondersteunende en strategische trajecten en hr-veranderingstrajecten.

Dit ben ik:
* Steunpilaar: ik bouw mee het beleid uit en zorg voor de ondersteuning ervan. Daarnaast begeleid ik de medewerkers. Goed personeel moet je aan boord houden.
* Planner: processen optimaliseren, structuren opzetten en visie ontwikkelen: daar ga ik voor.
* Change manager: verandering is geen vies woord, ik zie het als een kans om te groeien.
* Luisterend oor: alleen door actief te luisteren help je iemand echt vooruit.

Thoni Vliegenthart

Thoni Vliegenthart

Senior Adviseur Trainer

Binnen complexe projecten is de interactie tussen de verschillende professionals en disciplines van belang. Een terugkerende uitdaging die ik graag aanga.

Na mijn studies werkte ik als leidinggevende op een groot laboratorium in een Universitair Ziekenhuis. Ik begeleidde er verschillende reorganisaties en deed ervaring op in het projectmatig werken in een multidisciplinaire omgeving. Nadien was ik betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitssystemen en voerde ik audits uit binnen verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Vanaf 1996 werd ik bij Kerteza adviseur, trainer en directeur. Ik combineer er mijn ervaringen als adviseur, coach en organisator om elke opdracht succesvol af te ronden en het maximale uit een team te halen.

Dit ben ik:
* Peoplemanager: mensen en organisaties aanvoelen en hierop anticiperen met advies, begeleiding en training op maat.
* Projectmatig: gespecialiseerd in complexe verandertrajecten en integratie van processen en systemen.
* Mentor: beleidsmatig en organisatorisch met voeling voor de praktijk.

Thoni Vliegenthart

Thoni Vliegenthart

Senior Adviseur Trainer

Binnen complexe projecten is de interactie tussen de verschillende professionals en disciplines van belang. Een terugkerende uitdaging die ik graag aanga.

Na mijn studies werkte ik als leidinggevende op een groot laboratorium in een Universitair Ziekenhuis. Ik begeleidde er verschillende reorganisaties en deed ervaring op in het projectmatig werken in een multidisciplinaire omgeving. Nadien was ik betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitssystemen en voerde ik audits uit binnen verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Vanaf 1996 werd ik bij Kerteza adviseur, trainer en directeur. Ik combineer er mijn ervaringen als adviseur, coach en organisator om elke opdracht succesvol af te ronden en het maximale uit een team te halen.

Dit ben ik:
* Peoplemanager: mensen en organisaties aanvoelen en hierop anticiperen met advies, begeleiding en training op maat.
* Projectmatig: gespecialiseerd in complexe verandertrajecten en integratie van processen en systemen.
* Mentor: beleidsmatig en organisatorisch met voeling voor de praktijk.

Hans van Groezen

Hans van Groezen

Senior Adviseur Trainer

Run je een organisatie? Dan weet je dat er heel wat tijd kruipt in kwaliteitsmanagementsystemen. Toch is de toegevoegde waarde van zo’n systeem vaak beperkt: het werkt wel, maar de kwaliteit blijft ondermaats.

Meer dan dertig jaar ervaring leerde me minstens één ding: willen we de kwaliteit écht verbeteren? Dan moet er meer aandacht gaan naar de professionaliteit van de medewerkers. Hoe betrokken zijn zij? Zijn hun taken duidelijk en uitvoerbaar? Een klimaat van vertrouwen, waarin voldoende ruimte is om te verbeteren en bij te leren, is daarbij essentieel.

Mijn ervaring deed ik op in twee uiteenlopende sectoren: de gezondheidszorg en het onderwijs. De afgelopen zeven jaar bouwde ik een kwaliteitsmanagementsysteem voor een middelgrote onderwijsorganisatie. Voordien voerde ik onder meer audits uit voor de Raad voor Accreditatie. En als kwaliteitsfunctionaris en hoofd kwaliteit laboratoria zette ik de afdeling medische microbiologie mee op poten. Die brede ervaring maakt dat ik als geen ander vertrouwd ben met de dynamiek en cultuur van grote organisaties.

Dit ben ik:
* Resultaat- en kwaliteitsgericht: de noden van een norm of kader verenig ik zo efficiënt mogelijk met de dagelijkse praktijk binnen een organisatie.
* Teamplayer: ik hou altijd het gemeenschappelijk belang in mijn achterhoofd. Een team dat op dezelfde golflengte zit, is een team dat vlot samenwerkt.
* Nieuwsgierig en leergierig: is er een nieuwe ontwikkeling die de organisatie of haar medewerkers ten goede komt? Dan wil ik het als eerste weten!

Hans van Groezen

Hans van Groezen

Senior Adviseur Trainer

Run je een organisatie? Dan weet je dat er heel wat tijd kruipt in kwaliteitsmanagementsystemen. Toch is de toegevoegde waarde van zo’n systeem vaak beperkt: het werkt wel, maar de kwaliteit blijft ondermaats.

Meer dan dertig jaar ervaring leerde me minstens één ding: willen we de kwaliteit écht verbeteren? Dan moet er meer aandacht gaan naar de professionaliteit van de medewerkers. Hoe betrokken zijn zij? Zijn hun taken duidelijk en uitvoerbaar? Een klimaat van vertrouwen, waarin voldoende ruimte is om te verbeteren en bij te leren, is daarbij essentieel.

Mijn ervaring deed ik op in twee uiteenlopende sectoren: de gezondheidszorg en het onderwijs. De afgelopen zeven jaar bouwde ik een kwaliteitsmanagementsysteem voor een middelgrote onderwijsorganisatie. Voordien voerde ik onder meer audits uit voor de Raad voor Accreditatie. En als kwaliteitsfunctionaris en hoofd kwaliteit laboratoria zette ik de afdeling medische microbiologie mee op poten. Die brede ervaring maakt dat ik als geen ander vertrouwd ben met de dynamiek en cultuur van grote organisaties.

Dit ben ik:
* Resultaat- en kwaliteitsgericht: de noden van een norm of kader verenig ik zo efficiënt mogelijk met de dagelijkse praktijk binnen een organisatie.
* Teamplayer: ik hou altijd het gemeenschappelijk belang in mijn achterhoofd. Een team dat op dezelfde golflengte zit, is een team dat vlot samenwerkt.
* Nieuwsgierig en leergierig: is er een nieuwe ontwikkeling die de organisatie of haar medewerkers ten goede komt? Dan wil ik het als eerste weten!

Peter Heijmans

Peter Heijmans

Senior Adviseur Trainer

Managementsystemen ontwikkelen, implementeren en optimaliseren in het kader van certificatie/accreditatie, daarin blink ik uit. Mijn expertise ligt op het vlak van kwaliteitsmanagement en risicomanagement.

In het verleden werkte ik als kwaliteitsmanager van een groot laboratorium en later van een ziekenhuis. Later coördineerde ik ziekenhuisbrede programma’s waarin doorbraakprojecten, verbetertrajecten, indicatoren en leiderschap geïmplementeerd werden.

Sinds 2008 werk ik als adviseur en trainer bij Kerteza. Binnen een verscheidenheid aan opdrachten gaat mijn aandacht naar risicomanagement, procesoptimalisatie, documentbeheer, indicatoren en verbeterprojecten.

Dit ben ik:
* Ontwikkelaar en inspirator: altijd op zoek naar praktische oplossingen voor uw vraag.
* Trainer: doorbraak- en verbeterprojecten op organisatie- en afdelingsniveau.
* ICT-vertaler: de brug tussen de functionele en de technische kant van informatiesystemen.

Peter Heijmans

Peter Heijmans

Senior Adviseur Trainer

Managementsystemen ontwikkelen, implementeren en optimaliseren in het kader van certificatie/accreditatie, daarin blink ik uit. Mijn expertise ligt op het vlak van kwaliteitsmanagement en risicomanagement.

In het verleden werkte ik als kwaliteitsmanager van een groot laboratorium en later van een ziekenhuis. Later coördineerde ik ziekenhuisbrede programma’s waarin doorbraakprojecten, verbetertrajecten, indicatoren en leiderschap geïmplementeerd werden.

Sinds 2008 werk ik als adviseur en trainer bij Kerteza. Binnen een verscheidenheid aan opdrachten gaat mijn aandacht naar risicomanagement, procesoptimalisatie, documentbeheer, indicatoren en verbeterprojecten.

Dit ben ik:
* Ontwikkelaar en inspirator: altijd op zoek naar praktische oplossingen voor uw vraag.
* Trainer: doorbraak- en verbeterprojecten op organisatie- en afdelingsniveau.
* ICT-vertaler: de brug tussen de functionele en de technische kant van informatiesystemen.

Cato Roelandt

Cato Roelandt

Junior Adviseur

Ik behaalde mijn master in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen in 2018. Vervolgens ging ik aan de slag als Project en Portfolio Management consultant, waarbij ik vooral focuste op software implementatie hierrond.

Ik merkte na een tijdje dat mijn hart niet bij ICT lag, maar bij het analyseren van processen waarbij deze software gebruikt kon worden, en vooral bij het begeleiden van mensen bij de transitie die de nieuwe software teweeg bracht. Hierdoor kwam ik terecht bij Kerteza, een bedrijf waarbij ik deze twee passies kan combineren.

Dit ben ik:
• Empathisch en sociaal
• Kritisch en gericht op detail
• Enthousiast en spontaan.

Cato Roelandt

Cato Roelandt

Junior Adviseur

Ik behaalde mijn master in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen in 2018. Vervolgens ging ik aan de slag als Project en Portfolio Management consultant, waarbij ik vooral focuste op software implementatie hierrond.

Ik merkte na een tijdje dat mijn hart niet bij ICT lag, maar bij het analyseren van processen waarbij deze software gebruikt kon worden, en vooral bij het begeleiden van mensen bij de transitie die de nieuwe software teweeg bracht. Hierdoor kwam ik terecht bij Kerteza, een bedrijf waarbij ik deze twee passies kan combineren.

Dit ben ik:
• Empathisch en sociaal
• Kritisch en gericht op detail
• Enthousiast en spontaan.

Senior Adviseur Ad Molenaar

Ad Molenaar

Senior Adviseur Trainer

Een organisatie die goed draait moet geen papiermolen zijn. Dat is mijn devies. Ontwikkel ik een kwaliteitsmanagementsysteem, dan moet dat een merkbare meerwaarde bieden. Zowel voor de klant of patiënt als voor de medewerkers en stakeholders. Dat betekent: dubbel werk of onnodige taken voorkomen.

Mijn loopbaan leidde me langs verschillende paden. Zo werkte ik in het verleden als fysiotherapeut, manager van een dialyseafdeling, sectormanager en leadauditor. In die laatste functie voerde ik onder meer audits uit in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en thuiszorgorganisaties.

Dankzij die brede achtergrond bouwde ik ruime ervaring op: zowel operationeel als tactisch en strategisch. Die expertise deel ik graag met anderen. Daarom ging ik in 2017 aan de slag als adviseur en trainer bij Kerteza. Mijn takenpakket bestaat daar vooral uit kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement, procesoptimalisatie en verbeterprojecten.

Dit ben ik:
* Gedreven: zit u met een vraag? Dan ga ik enthousiast op zoek naar de meest praktische oplossing.
* Mensgericht: mijn kennis overdragen en medewerkers enthousiasmeren, daar leef ik van op. Samen werken we eraan om de klant een constante zorgkwaliteit te garanderen.
* Analytisch: de pasklare oplossing vinden voor een complex probleem zie ik als een uitdaging.

Senior Adviseur Ad Molenaar

Ad Molenaar

Senior Adviseur Trainer

Een organisatie die goed draait moet geen papiermolen zijn. Dat is mijn devies. Ontwikkel ik een kwaliteitsmanagementsysteem, dan moet dat een merkbare meerwaarde bieden. Zowel voor de klant of patiënt als voor de medewerkers en stakeholders. Dat betekent: dubbel werk of onnodige taken voorkomen.

Mijn loopbaan leidde me langs verschillende paden. Zo werkte ik in het verleden als fysiotherapeut, manager van een dialyseafdeling, sectormanager en leadauditor. In die laatste functie voerde ik onder meer audits uit in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en thuiszorgorganisaties.

Dankzij die brede achtergrond bouwde ik ruime ervaring op: zowel operationeel als tactisch en strategisch. Die expertise deel ik graag met anderen. Daarom ging ik in 2017 aan de slag als adviseur en trainer bij Kerteza. Mijn takenpakket bestaat daar vooral uit kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement, procesoptimalisatie en verbeterprojecten.

Dit ben ik:
* Gedreven: zit u met een vraag? Dan ga ik enthousiast op zoek naar de meest praktische oplossing.
* Mensgericht: mijn kennis overdragen en medewerkers enthousiasmeren, daar leef ik van op. Samen werken we eraan om de klant een constante zorgkwaliteit te garanderen.
* Analytisch: de pasklare oplossing vinden voor een complex probleem zie ik als een uitdaging.

Tjeerd Stevens

Tjeerd Stevens

Senior Adviseur Trainer

Ik ben begonnen als medisch analist klinische chemie en hematologie, inclusief bloedgroepenserologie en bloedbankkunde. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als routine analist ben ik me gaan verdiepen in kwaliteitsmanagement. Eerst als kwaliteitsfunctionaris op de afdeling KCL destijds nog CCKL, vervolgens als adviseur kwaliteit en veiligheid binnen het gehele ziekenhuis (ISO9001, NEN 8009, NEN15224, HKZ, NIAZ en ben betrokken geweest bij de transitie van CCKL naar de ISO15189 bij de laboratoria Klinische pathologie, Medische microbiologie en Klinische chemie) en daarna als kwaliteitsadviseur Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde in een UMC. Daarnaast ben ik sinds 2011 Auditor / Vakdeskundige bij de Raad voor Accreditatie voor het Pre-analytische systeem.

Gedurende mijn functie als adviseur kwaliteit en veiligheid heb ik mijn getuigschrift HBO Bachelor Management met als specialisatiekeuze Verandermanagement behaald.
De HBO Bachelor heeft mij meer inzicht gegeven hoe het kwaliteitsmanagementsysteem steeds verder verbeterd kan worden. De manier om veranderingen binnen het kwaliteitssysteem te implementeren vraagt om faciliteren, ondersteunen en coachen van veranderingen en betrokkenheid en medewerking van de medewerkers.

Ik vind het dan ook leuk om een kwaliteitsmanagementsysteem te bouwen en/of verder te verbeteren en hierbij de medewerkers te betrekken, te motiveren en te stimuleren.

Motto: Problemen zijn er niet, wel uitdagingen en vooral mogelijkheden.

Dit ben ik:
* Oprecht
* Doorzetter
* Resultaat- en oplossingsgericht
* Adviseur, praktisch en meedenkend

Tjeerd Stevens

Tjeerd Stevens

Senior Adviseur Trainer

Ik ben begonnen als medisch analist klinische chemie en hematologie, inclusief bloedgroepenserologie en bloedbankkunde. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als routine analist ben ik me gaan verdiepen in kwaliteitsmanagement. Eerst als kwaliteitsfunctionaris op de afdeling KCL destijds nog CCKL, vervolgens als adviseur kwaliteit en veiligheid binnen het gehele ziekenhuis (ISO9001, NEN 8009, NEN15224, HKZ, NIAZ en ben betrokken geweest bij de transitie van CCKL naar de ISO15189 bij de laboratoria Klinische pathologie, Medische microbiologie en Klinische chemie) en daarna als kwaliteitsadviseur Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde in een UMC. Daarnaast ben ik sinds 2011 Auditor / Vakdeskundige bij de Raad voor Accreditatie voor het Pre-analytische systeem.

Gedurende mijn functie als adviseur kwaliteit en veiligheid heb ik mijn getuigschrift HBO Bachelor Management met als specialisatiekeuze Verandermanagement behaald.
De HBO Bachelor heeft mij meer inzicht gegeven hoe het kwaliteitsmanagementsysteem steeds verder verbeterd kan worden. De manier om veranderingen binnen het kwaliteitssysteem te implementeren vraagt om faciliteren, ondersteunen en coachen van veranderingen en betrokkenheid en medewerking van de medewerkers.

Ik vind het dan ook leuk om een kwaliteitsmanagementsysteem te bouwen en/of verder te verbeteren en hierbij de medewerkers te betrekken, te motiveren en te stimuleren.

Motto: Problemen zijn er niet, wel uitdagingen en vooral mogelijkheden.

Dit ben ik:
* Oprecht
* Doorzetter
* Resultaat- en oplossingsgericht
* Adviseur, praktisch en meedenkend

Lidia van Huizen

Senior Adviseur Trainer

Complexe processen, die meestal over diverse afdelingen heen lopen, efficiënter maken. Resultaatgerichte oplossingen bieden voor deze trajecten, daarin zit mijn kracht.

Na mijn opleiding tot bioloog, en een bijkomende vorming tot Quality Engineer, werkte ik in diverse industrie- en zorgorganisaties. In 2012 startte ik met een promotieonderzoek in het kader van zorgtrajecten. Op 6 april 2022 ben ik gepromoveerd op het proefschrift met de titel:
‘Multidisciplinary oncology care pathways: evaluation of organisational interventions’

Sinds 2009 werk ik als adviseur en trainer bij Kerteza. Daarnaast ben ik organisatieadviseur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Dit ben ik:

* Doelgericht: op een coachende manier organisaties begeleiden naar noodzakelijke veranderingen.

* Normexpert: actief betrokken bij de normcommissie ISO 9001 in de zorg.

* Trainer: focus op kwaliteit, veiligheid en verandermanagement voor gedrag-, proces-, structuur en systeemniveau.

Lidia van Huizen

Senior Adviseur Trainer

Complexe processen, die meestal over diverse afdelingen heen lopen, efficiënter maken. Resultaatgerichte oplossingen bieden voor deze trajecten, daarin zit mijn kracht.

Na mijn opleiding tot bioloog, en een bijkomende vorming tot Quality Engineer, werkte ik in diverse industrie- en zorgorganisaties. In 2012 startte ik met een promotieonderzoek in het kader van zorgtrajecten. Op 6 april 2022 ben ik gepromoveerd op het proefschrift met de titel:
‘Multidisciplinary oncology care pathways: evaluation of organisational interventions’

Sinds 2009 werk ik als adviseur en trainer bij Kerteza. Daarnaast ben ik organisatieadviseur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Dit ben ik:

* Doelgericht: op een coachende manier organisaties begeleiden naar noodzakelijke veranderingen.

* Normexpert: actief betrokken bij de normcommissie ISO 9001 in de zorg.

* Trainer: focus op kwaliteit, veiligheid en verandermanagement voor gedrag-, proces-, structuur en systeemniveau.

Lone Kjaer

Lone Kjaer

Management Assistent Financiën & Kantoor

De Deense ordelijkheid en organisatie werden mij met de paplepel ingegeven, de perfecte eigenschappen voor een allround-kantoormedewerker.

Ik ben afkomstig uit Denemarken, werkte er 12 jaar op de verkoopafdeling van een meubelfabriek en was 10 jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie van een huisvestingsmaatschappij. In september 2008 verhuisde ik naar België.

Sinds juni 2010 zorg ik voor de praktische ondersteuning van de trainingen en de administratieve support van het KERTEZA-team.

Dit ben ik:
* Administratieve duizendpoot.
* Flexibel.
* Focus op resultaten.

Lone Kjaer

Lone Kjaer

Management Assistent Financiën & Kantoor

De Deense ordelijkheid en organisatie werden mij met de paplepel ingegeven, de perfecte eigenschappen voor een allround-kantoormedewerker.

Ik ben afkomstig uit Denemarken, werkte er 12 jaar op de verkoopafdeling van een meubelfabriek en was 10 jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie van een huisvestingsmaatschappij. In september 2008 verhuisde ik naar België.

Sinds juni 2010 zorg ik voor de praktische ondersteuning van de trainingen en de administratieve support van het KERTEZA-team.

Dit ben ik:
* Administratieve duizendpoot.
* Flexibel.
* Focus op resultaten.

Kerteza Chris Hubers

Chris Hubers

Senior Adviseur Trainer

Organisaties ondersteunen bij veranderingen en implementeren van structuren en systemen is maatwerk. Het vraagt een goede oriёntate op de visie van de organisatie en  wat zij wil realiseren om de oplossingen te laten aansluiten bij bestaande systemen en de cultuur van de organisatie.

Juist dit maatwerk is wat mij aanspreekt en daar zit ook mijn kracht. Of het nu om trainingen gaat of om organisatievraagstukken, ik zoek altijd samen met de klant naar oplossingen die passen bij de organisatie en ik doe graag een beetje meer.

Mijn roots liggen in de radiologie, als laborant, praktijkbegeleider, kwaliteitsfuntionaris en manager Radiologie. Na mijn loopbaan in de Radiologie heb ik Beleid & Management Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en in die periode was ik werkzaam op de centrale kwaliteitsafdeling van het ziekenhuis. Na mijn afstuderen in 1999 ben ik bij Kerteza gaan werken. Van 2017 tot 2020 ben ik werkzaam geweest op Aruba, waar ik vergelijkbare werkzaamheden heb verricht en interim functies heb ingevuld, zoals Clustermanager, Kwaliteitsmanager en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur. Na mijn terugkomst ben ik weer bij Kerteza aan de slag gegaan.

Dit ben ik:

* Visionair

* Conceptueel denker; ontwerpen van maatoplossingen

* Creatief en flexibel, voortdurend op zoek naar maatwerk, samen met de klant

* Communicatie op alle niveaus, ondersteund door een brede ervaring

Kerteza Chris Hubers

Chris Hubers

Senior Adviseur Trainer

Organisaties ondersteunen bij veranderingen en implementeren van structuren en systemen is maatwerk. Het vraagt een goede oriёntate op de visie van de organisatie en  wat zij wil realiseren om de oplossingen te laten aansluiten bij bestaande systemen en de cultuur van de organisatie.

Juist dit maatwerk is wat mij aanspreekt en daar zit ook mijn kracht. Of het nu om trainingen gaat of om organisatievraagstukken, ik zoek altijd samen met de klant naar oplossingen die passen bij de organisatie en ik doe graag een beetje meer.

Mijn roots liggen in de radiologie, als laborant, praktijkbegeleider, kwaliteitsfuntionaris en manager Radiologie. Na mijn loopbaan in de Radiologie heb ik Beleid & Management Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en in die periode was ik werkzaam op de centrale kwaliteitsafdeling van het ziekenhuis. Na mijn afstuderen in 1999 ben ik bij Kerteza gaan werken. Van 2017 tot 2020 ben ik werkzaam geweest op Aruba, waar ik vergelijkbare werkzaamheden heb verricht en interim functies heb ingevuld, zoals Clustermanager, Kwaliteitsmanager en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur. Na mijn terugkomst ben ik weer bij Kerteza aan de slag gegaan.

Dit ben ik:

* Visionair

* Conceptueel denker; ontwerpen van maatoplossingen

* Creatief en flexibel, voortdurend op zoek naar maatwerk, samen met de klant

* Communicatie op alle niveaus, ondersteund door een brede ervaring

Çetin Agar

Çetin Agar

Senior Adviseur Trainer

De drive om mensen te helpen heeft mijn studie en carrière vormgegeven. Na een universitaire opleiding tot apotheker, heb ik een promotieonderzoek afgerond. Opvolgend hierop heb ik de opleiding tot Klinische Chemie gevolgd.

Het procesmatig verbeteren van (kwaliteits)procedures, management-aansturing en organisaties ter verbetering van patiëntenzorg, heeft mij daarna vooral gefascineerd. Hier heb ik in de vorm van Lead Auditor Medische Laboratoria invulling aan gegeven.

Al gauw realiseerde ik me dat instellingen juist veel meer geholpen zijn bij de implementatie en verbetering van (zorg)systemen, dan beoordelingen achteraf. Bij Kerteza heb ik nu de uitdaging gevonden om de combinatie tussen gebruikte systematiek, procedures, aansturing en de complexiteit hiertussen met de verantwoordelijken in kaart te brengen enerzijds en hierover punten ter verbetering efficiënt vorm te geven anderzijds.

Het geheel als gezamenlijke doel om niet alleen de (patiënten)zorg te verbeteren, maar ook om kwaliteit van zorg op een hoger niveau te tillen.

Dit ben ik:

* Praktische kennis: (beoordelingen) van zorgsystemen, ervaringen op de (ziekenhuis)werkvloer, aansturing van personeel tot aan patiëntenzorg.
* Creatief en Resultaat gericht: samen werkend naar het eindresultaat, met out-of-the-box mindset.
* Communicatief sterk: met analisten, leidinggevenden, directieleden tot aan Raad van Besturen.
* Persoonlijk: vertrouwelijk en oprecht, direct met no nonsens-mentaliteit, stressbestendig, een steunpilaar en gevoel voor humor.

Çetin Agar

Çetin Agar

Senior Adviseur Trainer

De drive om mensen te helpen heeft mijn studie en carrière vormgegeven. Na een universitaire opleiding tot apotheker, heb ik een promotieonderzoek afgerond. Opvolgend hierop heb ik de opleiding tot Klinische Chemie gevolgd.

Het procesmatig verbeteren van (kwaliteits)procedures, management-aansturing en organisaties ter verbetering van patiëntenzorg, heeft mij daarna vooral gefascineerd. Hier heb ik in de vorm van Lead Auditor Medische Laboratoria invulling aan gegeven.

Al gauw realiseerde ik me dat instellingen juist veel meer geholpen zijn bij de implementatie en verbetering van (zorg)systemen, dan beoordelingen achteraf. Bij Kerteza heb ik nu de uitdaging gevonden om de combinatie tussen gebruikte systematiek, procedures, aansturing en de complexiteit hiertussen met de verantwoordelijken in kaart te brengen enerzijds en hierover punten ter verbetering efficiënt vorm te geven anderzijds.

Het geheel als gezamenlijke doel om niet alleen de (patiënten)zorg te verbeteren, maar ook om kwaliteit van zorg op een hoger niveau te tillen.

Dit ben ik:

* Praktische kennis: (beoordelingen) van zorgsystemen, ervaringen op de (ziekenhuis)werkvloer, aansturing van personeel tot aan patiëntenzorg.
* Creatief en Resultaat gericht: samen werkend naar het eindresultaat, met out-of-the-box mindset.
* Communicatief sterk: met analisten, leidinggevenden, directieleden tot aan Raad van Besturen.
* Persoonlijk: vertrouwelijk en oprecht, direct met no nonsens-mentaliteit, stressbestendig, een steunpilaar en gevoel voor humor.

Jan Demey Bestuurder JuSiMar

Jan Demey

Afgevaardigd Bestuurder

Als economist-informaticus en ondernemer, probeer ik sinds meer dan 20 jaar de mensen met de juiste expertise samen te brengen om een visie te formuleren rond deze vraagstukken, om de dialoog mogelijk te maken met kennis van zaken, om oplossingen aan te reiken en om gezondheidssystemen te laten evolueren, met respect voor de zorgbeoefenaars, de patiënt, de industrie en het beleid. 

Gegroeid in de internationale advies en consultancy markt, heb ik in 2004 zelf het initiatief genomen een gespecialiseerd consultancy bedrijf in de gezondheidssector op te richten (Hict). Ons consultancy concept bestaat er in om op basis van expertise gerichte oplossingen en ondersteuning te geven aan onze klanten uit de gezondheidssector.  Recent hebben we Hict en Kerteza ondergebracht binnen dezelfde familie, gezien de vele synergiën en complementaire groeimogelijkheden.  

Zelf ben ik graag betrokken bij uw strategische, financiële en digitale transformatie projecten binnen de sector.  

Dit ben ik: 

 • Ondernemend creatief met focus op resultaat en draagvlak 
 • Analytisch en visie gedreven, met respect voor de verandering 
 • Glocal – overtuigd dat we internationaal van elkaar kunnen leren en elkaar inzichten kunnen bieden. 
 • Expliciete interesse in innovatie, efficiëntie, zorgmodellen, technologie en automatisering. 
Jan Demey Bestuurder JuSiMar

Jan Demey

Afgevaardigd Bestuurder

Als economist-informaticus en ondernemer, probeer ik sinds meer dan 20 jaar de mensen met de juiste expertise samen te brengen om een visie te formuleren rond deze vraagstukken, om de dialoog mogelijk te maken met kennis van zaken, om oplossingen aan te reiken en om gezondheidssystemen te laten evolueren, met respect voor de zorgbeoefenaars, de patiënt, de industrie en het beleid. 

Gegroeid in de internationale advies en consultancy markt, heb ik in 2004 zelf het initiatief genomen een gespecialiseerd consultancy bedrijf in de gezondheidssector op te richten (Hict). Ons consultancy concept bestaat er in om op basis van expertise gerichte oplossingen en ondersteuning te geven aan onze klanten uit de gezondheidssector.  Recent hebben we Hict en Kerteza ondergebracht binnen dezelfde familie, gezien de vele synergiën en complementaire groeimogelijkheden.  

Zelf ben ik graag betrokken bij uw strategische, financiële en digitale transformatie projecten binnen de sector.  

Dit ben ik: 

 • Ondernemend creatief met focus op resultaat en draagvlak 
 • Analytisch en visie gedreven, met respect voor de verandering 
 • Glocal – overtuigd dat we internationaal van elkaar kunnen leren en elkaar inzichten kunnen bieden. 
 • Expliciete interesse in innovatie, efficiëntie, zorgmodellen, technologie en automatisering. 
Henk Vansteenkiste

Henk Vansteenkiste

Directeur Operations

Henk Vansteenkiste

Henk Vansteenkiste

Directeur Operations

Senior Adviseur Kerteza Josefien Bergman

Josefien Bergman

Senior Adviseur

Iedere organisatie heeft zijn eigen dynamiek, het is een uitdaging om daar zo snel mogelijk een weg in te vinden. Ik verdiep me graag in verschillende onderwerpen en zet me automatisch in om zaken helder en overzichtelijk te maken, structuur te bieden en de sfeer te optimaliseren. Ik heb in de rol van zowel projectmanager als lijnmanager gewerkt aan het ontwikkelen, veranderen, uitvoeren en evalueren processen. Ik heb ervaring met kwaliteit en veiligheid van zorg, met regelgeving en organisatie dynamiek opgedaan binnen een ziekenhuis, bij een netwerkorganisatie voor transmurale zorgverlening en bij overheidsorganisaties.  Ik heb me bekwaamd in verbeteren, verbinden en vooruitzien. Ik weet wat er speelt, houd de moed erin en zorg voor verbinding tussen het werk wat gedaan moet worden en de mensen die daarbij betrokken moeten worden.  

 

Dit ben ik:

 • Organisatie sensitief: kan snel inspelen op politiek en bestuurlijk complexe situaties.  
 • Empathisch: verbinden van verschillende belangen, betrekken van collega´s op verschillende niveaus.  
 • Doortastend: breng vraagstukken terug tot de kern om van daaruit keuzes te maken.  
 • Positief: behoud moed, rust en overzicht in complexe situaties. 
Senior Adviseur Kerteza Josefien Bergman

Josefien Bergman

Senior Adviseur

Iedere organisatie heeft zijn eigen dynamiek, het is een uitdaging om daar zo snel mogelijk een weg in te vinden. Ik verdiep me graag in verschillende onderwerpen en zet me automatisch in om zaken helder en overzichtelijk te maken, structuur te bieden en de sfeer te optimaliseren. Ik heb in de rol van zowel projectmanager als lijnmanager gewerkt aan het ontwikkelen, veranderen, uitvoeren en evalueren processen. Ik heb ervaring met kwaliteit en veiligheid van zorg, met regelgeving en organisatie dynamiek opgedaan binnen een ziekenhuis, bij een netwerkorganisatie voor transmurale zorgverlening en bij overheidsorganisaties.  Ik heb me bekwaamd in verbeteren, verbinden en vooruitzien. Ik weet wat er speelt, houd de moed erin en zorg voor verbinding tussen het werk wat gedaan moet worden en de mensen die daarbij betrokken moeten worden.  

 

Dit ben ik:

 • Organisatie sensitief: kan snel inspelen op politiek en bestuurlijk complexe situaties.  
 • Empathisch: verbinden van verschillende belangen, betrekken van collega´s op verschillende niveaus.  
 • Doortastend: breng vraagstukken terug tot de kern om van daaruit keuzes te maken.  
 • Positief: behoud moed, rust en overzicht in complexe situaties. 
Senior adviseur Kerteza Lotte Alders

Lotte Alders

Senior Adviseur

Ik heb een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid en vind het fijn als het project uitdagend is en mijn doorzettingsvermogen en improvisatietalent wordt aangesproken. Het praktisch maken van een kwaliteitssysteem zodat het voor je gaat werken, stimuleert mij om steeds een nieuwe oplossing te bedenken. 

Na mijn studie (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) ben ik aan de slag gegaan in het wetenschappelijk onderzoek waar ik me ontwikkelde tot iemand die zich naast het onderzoek ook graag bezighield met het begeleiden en coachen van AIO’s bij het UMCG. Vervolgens ben ik teamleider geworden in een ondersteunend lab voor het wetenschappelijk onderzoek bij het AMC. Na de start van een eigen gezin ben ik naar een perifeer ziekenhuis gegaan waar net een fusie bezig was van het pathologie laboratorium met de labs van 2 andere ziekenhuizen. Binnen deze samenwerking heb ik het kwaliteitssysteem (toen nog volgens CCKL) opgebouwd mede dankzij de kennis en ondersteuning van een adviseur van Kerteza. In de volgende jaren is dit systeem steeds verder uitgebreid en vervolgens omgezet naar de ISO 15189. 

In 2022 ben ik aan de slag gegaan bij Kerteza en houd ik mij voornamelijk bezig met ondersteunende projecten binnen het kwaliteitsmanagement van medische laboratoria. 

Dit ben ik: 

 • Enthousiaste teamplayer; samen maken we het werkbaar, met de juiste mensen bereik je veel meer. 
 • Doorzetter met een creatieve aanpak; ik vind meerdere oplossingen voor één probleem, er is altijd een passende manier. Ik word juist sterk aangetrokken door het vinden en uitwerken van oplossingen voor uitdagende problemen. 
 • Resultaat- en oplossingsgericht; vertaling van de norm naar een makkelijk uit te voeren werkwijze door middel van een planmatige en nauwgezette aanpak. 
Senior adviseur Kerteza Lotte Alders

Lotte Alders

Senior Adviseur

Ik heb een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid en vind het fijn als het project uitdagend is en mijn doorzettingsvermogen en improvisatietalent wordt aangesproken. Het praktisch maken van een kwaliteitssysteem zodat het voor je gaat werken, stimuleert mij om steeds een nieuwe oplossing te bedenken. 

Na mijn studie (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) ben ik aan de slag gegaan in het wetenschappelijk onderzoek waar ik me ontwikkelde tot iemand die zich naast het onderzoek ook graag bezighield met het begeleiden en coachen van AIO’s bij het UMCG. Vervolgens ben ik teamleider geworden in een ondersteunend lab voor het wetenschappelijk onderzoek bij het AMC. Na de start van een eigen gezin ben ik naar een perifeer ziekenhuis gegaan waar net een fusie bezig was van het pathologie laboratorium met de labs van 2 andere ziekenhuizen. Binnen deze samenwerking heb ik het kwaliteitssysteem (toen nog volgens CCKL) opgebouwd mede dankzij de kennis en ondersteuning van een adviseur van Kerteza. In de volgende jaren is dit systeem steeds verder uitgebreid en vervolgens omgezet naar de ISO 15189. 

In 2022 ben ik aan de slag gegaan bij Kerteza en houd ik mij voornamelijk bezig met ondersteunende projecten binnen het kwaliteitsmanagement van medische laboratoria. 

Dit ben ik: 

 • Enthousiaste teamplayer; samen maken we het werkbaar, met de juiste mensen bereik je veel meer. 
 • Doorzetter met een creatieve aanpak; ik vind meerdere oplossingen voor één probleem, er is altijd een passende manier. Ik word juist sterk aangetrokken door het vinden en uitwerken van oplossingen voor uitdagende problemen. 
 • Resultaat- en oplossingsgericht; vertaling van de norm naar een makkelijk uit te voeren werkwijze door middel van een planmatige en nauwgezette aanpak. 
Senior Adviseur Sander Mulder

Sander Mulder

Senior Adviseur

Senior Adviseur Sander Mulder

Sander Mulder

Senior Adviseur

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1,
2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00

E-mailadres: secretariaat@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *