incidenten- en calamiteitenanalyse
8 oktober, 2020

Hoe voert Kerteza een incidenten- en calamiteitenanalyse voor u uit?

Hoe voert Kerteza een incidenten- en calamiteitenanalyse voor u uit?

Hoe voert Kerteza een incidenten- en calamiteitenanalyse voor u uit?

De uitkomsten van een analyse naar aanleiding van incidenten of calamiteiten die zich voorgedaan hebben in uw organisatie, kunnen aanleiding geven tot het implementeren van verbetermaatregelen om herhaling van gelijkaardige voorvallen te voorkomen en de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg verder te verhogen. Om er zeker van te zijn dat de verbeteracties goed geïmplementeerd en geborgd zijn en daadwerkelijk tot de beoogde effecten leiden, kan een onafhankelijke beoordeling van de stand van zaken hierbij helpen.

Kerteza kan die beoordeling voor u uitvoeren. De beoordeling geeft een objectief beeld van de huidige situatie:

 • worden de afgesproken verbetermaatregelen toegepast binnen de afdeling(en) of processen?
 • herkennen alle betrokken partijen zich in de nieuwe afspraken?
 • loopt de teamwerking binnen de betrokken disciplines en de teamwerking tussen verschillende disciplines in de keten van de geleverde zorg naar wens?
 • voelen de betrokken disciplines en zorgverleners zich binnen het proces veilig om goede en veilige patiëntenzorg te kunnen leveren (veiligheidscultuur)?

In afstemming met de opdrachtgever wordt een voorstel voor het uit te voeren onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een veiligheidsaudit, opgesteld:

 • De onderzoeksvragen worden zodanig vastgesteld dat de stand van zaken objectief weergegeven kan worden.
 • Praktische afspraken worden gemaakt over
  • vooraf benodigde documentatie ten behoeve van de voorbereiding
  • de planning en uitvoering van het onderzoek
  • de te interviewen medewerkers en patiënten
  • de uit te voeren observaties;
  • het documentenonderzoek ter plaatse;
  • de mogelijke beoordeling van patiëntendossiers (met toestemming).

U kunt er van uitgaan dat wij het onderzoek op een integere, respectvolle en correcte manier uitvoeren, grondig en volledig.

Aan het einde van het onderzoek wordt een terugkoppeling van de bevindingen gegeven op een bij uw organisatie passende, en met de opdrachtgever afgesproken, wijze. Volgens afspraak wordt binnen de afgesproken tijd een rapport aangeleverd waarin een duidelijk beeld gegeven wordt van de mate waarin de genomen verbetermaatregelen geïmplementeerd en geborgd zijn en de mate waarin die bijdragen aan een veilige cultuur en patiëntenzorg. Indien nodig zou blijken en gewenst kunnen wij u over verdere maatregelen adviseren en/of ondersteunen bij de implementatie daarvan.

Deel dit bericht

Misschien is deze bericht interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *