Veranderingsmodel® Kerteza, 
de meest efficiënte weg naar uw doelenEen verandering is pas succesvol als het gedrag van alle medewerkers verandert. Kerteza gebruikt daarbij het in de figuur weergegeven Veranderingsmodel®.
Image

Basisvoorwaarden voor acceptatie van een verandering zijn duidelijke kaders en beleidslijnen vanuit bestuur, management en directie. Borging van gedragsverandering wordt bereikt door heldere toelichting over het waarom, structureel toezicht door lijn- en stafverantwoordelijken en het gebruiken van feedback uit de praktijk richting kaders en beleidslijnen.

Tijdens het veranderingsproces wordt continu gebruik gemaakt van data en KPI's.

Onze werkwijze

Kerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en verspillingen te elimineren.