Toetsingen

Kerteza, 
de meest efficiënte weg naar uw doelen

Wilt u weten hoe futureproof uw organisatie is?

Kerteza stuurt een adviseur die de situatie in beeld brengt en toetst uw organisatie aan de relevante kwaliteits- en patiëntveiligheidsnormen, inspectievereisten, beroepsrichtlijnen of visitatiemodellen.

Met de resultaten gaat u aan de slag en brengt u de verbeteringen aan.

Proefaudit/ gap-analyse

Uw organisatie werkt toe naar een (her-)accreditatie of (her-)certificatie en u wilt weten waar u staat? Kerteza brengt de huidige stand van zaken in kaart. Door de professioneel uitgevoerde audit heeft u direct zicht op het verbeterpotentieel.

Vooraf stellen we in overleg met u de gewenste focus en (kritische) processen vast. Na afloop ontvangt u van ons een overzichtelijk auditrapport met de feitelijke bevindingen en aanbevelingen voor verbetering.

(Her-)inrichting intern auditsysteem

Audits voorzien het management van informatie over de doeltreffendheid van het functioneren van de organisatie. Het is dus belangrijk dat de audit op een efficiënte en een effectieve wijze wordt uitgevoerd, zodat het management gericht aan de verbeterpunten kan werken.

Als de audits onvoldoende leiden tot verbetering, is het nodig om het interne auditsysteem kritisch te bekijken en waar nodig anders in te richten. Verschillende aspecten zijn bepalend voor het succes van interne audits (denk aan verbetercultuur, verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden, procedure, tools en sjablonen, planning, …). Wij brengen de huidige situatie in kaart en geven concrete aanbevelingen voor de (her-)inrichting. Desgewenst ontwikkelen we met u een concreet verbeterplan en begeleiden we u bij de implementatie hiervan.

Opleiding en deskundigheidsbevordering van interne auditoren

Het uitvoeren van een professionele interne audit is een apart vak. De audit moet leiden tot een professionele en bruikbare rapportage aan het management. Tijdens onze praktijkgerichte auditopleidingen besteden we veel aandacht aan auditvaardigheden rond de voorbereiding, uitvoering en rapportage van de audits. Om de auditoren verder te ontwikkelen en voldoende diepgang te creëren, bieden we ook een opleiding deskundigheidsbevordering voor reeds eerder opgeleide auditoren aan; geheel op maat van de doelgroep.

Bekijk hier ons trainingsaanbod.

Referentiekaders

Voor het uitvoeren van toetsingen beschikken wij over expertise met diverse referentiekaders, zoals:

 • QMentum Global
 • JCI
 • HKZ
 • NEN 7510
 • NEN-EN 15224
 • JACIE
 • OECI
 • Prezo
 • NHG-Standaarden
 • Inspectierichtlijnen
 • ISO 9001
 • ISO 15189
 • ISO 17025
 • ISO 19011
 • ISO 22000
 • ISO 27001
 • ISO 27002
 

Onze diensten

Met onze diensten ondersteunen wij u bij het reduceren van kosten, elimineren van verspillingen en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Project

management

Interim

functies

Toetsingen

& audits

Incidenten

& calamiteiten

Training

& opleiding

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *