Website gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

De Website behoort toe aan BVBA Kerteza, met maatschappelijke zetel te Duineneind 16, bus 1, 2460 Kasterlee en met ondernemingsnummer 0454.079.863 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

Gebruik

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van
persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren.

Cookies

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken wij “cookies”.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruiken van onze website. Wij gebruiken functionele cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een betere navigatie mogelijk te maken. Cookies helpen ons om vast te stellen, bijvoorbeeld, of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website reeds eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent.

Daarnaast maken we gebruik van cookies voor advertentie en remarketing doeleinden. Hiervoor maken we gebruik van cookies die geplaatst worden door derde partijen, zoals bv. Google Analytics, Facebook en LinkedIn. Wij gebruiken deze cookies ook om de bezoeken op onze website te analyseren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de privacy verklaringen van deze derde partijen:

De door ons gebruikte cookies leggen geen persoonsgegevens vast en verzamelen ook geen naar personen herleidbare gegevens. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd tot het gebruik van cookies. U kan dit weigeren of als u geen cookies (meer) wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies te wissen van de harde schijf van uw computer, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *