Projectborgingsmodel®

Kerteza
Projectborgingsmodel®

Het Kerteza Projectborgingsmodel® zorgt voor een gestructureerde en gefaseerde aanpak van opdrachten en projecten bij onze klanten. Kerteza borgt hiermee dat het met u afgesproken projectresultaat op tijd bereikt wordt.

Elk project binnen Kerteza wordt aangestuurd door een projectleider. De projectleider van Kerteza communiceert met u als opdrachtgever. Hij bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het project door continu de stand van zaken te toetsen aan:

  • de voorziene planning;
  • de gemaakte afspraken over kwaliteit;
  • eventuele andere resultaatsafspraken.

Binnen Kerteza wordt het werk van de projectleider opgevolgd door een programmamanager. Indien in één organisatie meerdere projecten tegelijkertijd lopen, worden deze door dezelfde programmamanager opgevolgd. De programmamanager bewaakt het project vanop een afstand om objectief te borgen dat het projectresultaat blijft aansluiten op de klantvraag door:

  • de voortgang van elk project op regelmatige momenten samen met de projectleider te evalueren;
  • anticipeert mee op situaties om knelpunten te voorkomen;
  • door klankbord en vraagbaak te zijn voor de projectleider.

Op die manier heeft Kerteza constant oog voor de kwaliteit en de voortgang van een project.

Projectborgingsmodel®; elk project (P) wordt geleid door een ProjectLeider (PL: Kerteza-adviseur). Het werk van de projectleider wordt bewaakt door een ProgrammaManager (PM) vanuit Kerteza.

Onze werkwijze

Kerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en verspillingen te elimineren.

Inside-out

model®

4-Fasen-

model®

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *