Inside-out model®Kerteza,
de meest efficiënte weg naar uw doelen


Kerteza werkt in de zorg bij elk project volgens het inside-out model®. Daarbij brengen we het gemeenschappelijk belang in kaart van alle betrokken partijen: de zorgprofessionals (de arts, de verpleegkundige,...), de zorgondersteunende diensten, de zorginstelling, de patiënt of cliënt en de maatschappij.

Dat gemeenschappelijk belang vormt de essentie van uw project. Die essentie vertalen we naar de verschillende leefwerelden binnen de zorgsector.

Zo is het voor alle betrokkenen vanzelfsprekend en een meerwaarde om binnen de systeemwereld richting te geven aan de verandering naar optimale zorg en meetbare resultaten (minder kosten, minder verspillingen, meer kwaliteit).
Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Neem gerust contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier.

Contactformulier