Inside-out model® Kerteza,
de meest efficiënte weg naar uw doelen


Kerteza werkt in de zorg bij elk project volgens het inside-out model® . Daarbij brengen we het gemeenschappelijk belang in kaart van alle betrokken partijen: de zorgprofessionals (de arts, de verpleegkundige,...), de zorgondersteunende diensten, de zorginstelling, de patiënt of cliënt en de maatschappij.

Image

Dat gemeenschappelijk belang vormt de essentie van uw project. Die essentie vertalen we naar de verschillende leefwerelden binnen de zorgsector.

Zo is het voor alle betrokkenen vanzelfsprekend en een meerwaarde om binnen de systeemwereld richting te geven aan de verandering naar optimale zorg en meetbare resultaten (minder kosten, minder verspillingen, meer kwaliteit).


Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Download onze organisatiefolder of neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Organisatiefolder
ContactformulierOnze diensten

Met onze diensten ondersteunen wij u bij het reduceren van kosten, elimineren van verspillingen
en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Projectmanagement

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement, de implementatie van ICT-systemen of de optimalisatie van zorg- en goederenlogistiek ... Voor welk complex verandertraject uw organisatie ook staat, met een gefaseerde aanpak begeleidt uw Kerteza-adviseur u naar het gewenste resultaat.
Interimfuncties

Hebt u dringend nood aan een professionele manager, projectleider of kwaliteitsadviseur? Kerteza stelt u op korte termijn senior adviseurs ter beschikking, ervaren in de zorg, die cruciale posities in uw organisatie kunnen invullen.
Toetsingen& audits

Hoe toekomstbestendig is uw zorginstelling? Een deskundige, onafhankelijke Kerteza-adviseur onderzoekt het en brengt uw situatie en uw ambitie in kaart. Met een helder rapport kunt u aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.
Incidenten& calamiteiten

Een incident is snel gebeurd. De calamiteit verhelpen en herhaling voorkomen is vaak heel wat anders. Kerteza onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.
Training & opleiding

Medewerkers die zich bijscholen en continu bijblijven, helpen uw organisatie vooruit. Bij Kerteza kunt u terecht voor een waaier aan opleidingen, trainingen en workshops op maat. Uw teams kunnen de theorie meteen in de praktijk omzetten.