Kerteza-4Fasenmodel
9 september, 2020

Management van betekenis bij het Kerteza-4Fasenmodel®

Kerteza-4Fasenmodel®/ Management uitgelicht Leiderschap en eigenaarschap bij verandertrajecten

Leiderschap en eigenaarschap is bij verandertrajecten van cruciaal belang voor een succesvolle transitie en het behalen van de gewenste doelen.
Kerteza wordt regelmatig door zorgaanbieders gevraagd om te ondersteunen bij complexe organisatievraagstukken en verandertrajecten. Opvallend is dat het belang van leiderschap en het tonen van eigenaarschap vaak wordt onderschat in deze trajecten. Wanneer een (duurzame) verandering niet slaagt, is dit vaak te wijten aan te veel aandacht voor de verandering zelf en geen of onvoldoende aandacht voor het managen van de transitie. Het proces van veranderen kost tijd, energie en emoties. Niet alle medewerkers pakken de verandering even snel op. Als krachtig leiderschap ontbreekt, ontbreekt ook het eigenaarschap bij de medewerkers die met de veranderingen moeten werken.

Autonomie en vertrouwen

Krachtige leiders dragen en stralen uit waar de organisatie voor staat. Zij doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ze blijven zichzelf, zonder de context uit het oog te verliezen. Ze weten wat er op de werkvloer speelt. Belangrijk is dat leiders autonomie en vertrouwen geven aan medewerkers, zodat betrokkenheid en daarmee ook veranderbereidheid wordt gestimuleerd.
Wanneer mensen zich niet gewaardeerd voelen, niet begrijpen of inzien waarom een verandering nodig is, niet het vertrouwen hebben dat zij de nieuwe of andere werkzaamheden echt kunnen uitvoeren, zal dat nadelige effecten hebben op het veranderproces en de uitvoering van hun werkzaamheden.

Herkennen, erkennen en bespreken

Het is belangrijk dat de leidinggevende het waarom van de verandering goed uitlegt aan de medewerkers en met hen in gesprek gaat over de beoogde en gewenste situatie. Het is van belang om eventuele weerstand bij de medewerkers te herkennen, te erkennen en te bespreken. Duidelijkheid geven over wat het voor de medewerkers gaat betekenen is absoluut noodzakelijk. De leidinggevende moet in staat zijn medewerkers te betrekken bij het proces van veranderen, waardoor hun intrinsieke motivatie gestimuleerd wordt. Hiermee wordt eigenaarschap gecreëerd, wat zal leiden tot een meer pro-actieve rol van de medewerkers. Het is nodig dat een leidinggevende dicht bij de medewerkers staat, weet wat in de praktijk gebeurt en wat de verandering op kan leveren.

Op een krachtige wijze leidinggeven aan een veranderingsproces is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt om talenten competentie bij de leidinggevende. Dat wordt ontwikkeld en gestimuleerd door de leidinggevende te begeleiden, adviseren, faciliteren en/of te coachen tijdens verandertrajecten.
Onze Kerteza adviseurs dragen graag bij aan de implementatie van veranderingen. Dit doen ze door leidinggevenden te ondersteunen bij het motiveren en stimuleren van eigenaarschap bij hun medewerkers tijdens het veranderingsproces. De leidinggevende zal tijdens de begeleiding ervaren dat ook zijn of haar eigen persoonlijke talenten en competenties verder kunnen groeien.

Om een verandering zo goed mogelijk op te starten, is het belangrijk om aan het begin van het traject inzicht te hebben in leiderschap en eigenaarschap. Het thema ‘management’ (waar leiderschap en eigenaarschap deel van uitmaken), is een van de zes thema’s binnen het Kerteza-4Fasenmodel®.

Wilt u succesvol leidinggeven aan een verandering? Hier zijn enkele tips!

  • Realiseer dat medewerkers verschillend aankijken tegen en omgaan met beoogde veranderingen en dus ook verschillende (mate van) aandacht nodig hebben.
  • Wees duidelijk in uw communicatie en uitleg over het wat, waarom en hoe van de beoogde verandering. En wees hierbij eerlijk.
  • Geef medewerkers de ruimte om mee te denken in de aanpak van de verandering, deze voor zichzelf te onderzoeken en eraan te wennen.
  • Faciliteer uw medewerkers om hun nieuwe rol/ werkzaamheden voortkomend uit de verandering goed op te kunnen pakken.
  • Heb vertrouwen in uw medewerkers en laat dit merken. Experimenteren maakt deel uit van een veranderingsproces.

Nav interview met Directeur innovatie & HRM Henk Greuter
(Aangevuld met inhoud uit de masterthesis van Arianne, gebaseerd op literatuur)

Wil u graag weten waarom wij een organisatiecultuur meenemen in ons Kerteza-4Fasenmodel®?

Lees het hier in deze blog!

Deel dit bericht

Misschien is deze bericht interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *