Uitvoeren van proces- of thematische audits

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel.
Zorg er daarom voor dat uw medewerkers goed zijn opgeleid om professionele proces- of themaaudits uit te voeren binnen uw organisatie.

Algemeen

Wanneer interne audits binnen een afdeling of organisatieonderdeel worden uitgevoerd wordt de context en de keten te vaak uit het oog verloren. Veel processen en thema’s (bv. kwaliteitsverbetering, risicomanagement, apparatuurbeheer, HRM, …) zijn organisatiebreed en dat vergt aparte vaardigheden van de auditoren.
Tijdens de training hanteren we het referentiekader waaraan uw organisatie wil voldoen. Naast kwaliteitsnormen (bv. NIAZ, JCI, ISO, HKZ, …) kan het dat u wil voldoen aan specifieke richtlijnen vanuit een beroepsgroep of inspectie. In de voorbereidingsfase maken we deze training op maat van de noden en wensen van uw organisatie.


Doel

Deze training richt zich op de auditvaardigheden nodig om een interne audit degelijk voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Daarbij ligt de focus op de samenhang van het systeem. Naast de individuele schakels wordt bij een proces- of themaaudit ook gericht aandacht gegeven aan de ‘interfaces’ tussen de verschillende schakels.

Kerteza leidt uw medewerkers op tot interne auditoren om proces- of themaaudits uit te voeren. De auditoren leren een praktisch bruikbare methodiek om de procesverloop of het thema door de organisatie te kunnen toetsen.


De auditoren leren

 • De interne audit uit te voeren vertrekkende vanuit de basisfilosofie van het betreffende normenkader of referentiekader
 • Uitvoeren van audits die aansluiten bij zowel de essentie van organisatieprocessen en/of thema’s als bij de essentie van het gekozen referentiekader
 • Oefenen van vaardigheden om op een gestructureerde manier audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
 • Leren schrijven van een professioneel auditrapport ten behoeve van het management

De kernwoorden bij het beoogde resultaat voor uw volgende audits zijn; objectiviteit, professionaliteit, methodisch handelen en hoogwaardige kwaliteit.

 


Werkwijze

De auditprocedure van uw eigen organisatie vormt de basis voor deze training. Stap voor stap worden alle fasen van de interne audit behandeld. De door Kerteza ontwikkelde casuïstiek helpt de deelnemers om de vaardigheden nodig voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een proces- en thema-audit aan te leren of aan te scherpen.
De training is interactief. Naast het aanreiken van theoretische kennis, worden de deelnemers intensief begeleid tijdens de oefeningen. De kennis en ervaring van de trainer staan continu ter beschikking van de deelnemers.
Naast deze training met casuïstiek kunt u ook kiezen voor een praktijkvariant, waarbij de auditoren daadwerkelijk een proces- of thema-audit uitvoeren in uw organisatie als onderdeel van de training (met ‘coaching on the job’). De praktijktraining levert naast ervaren auditoren ook meerdere uitgevoerde audits en auditrapporten op. Klik hier voor meer informatie over de praktijktraining.


Doelgroep

Deze audittraining is geschikt voor alle medewerkers die als auditor proces- of thema-audits zullen uitvoeren. Ook is deze training geschikt voor deelnemers die hun auditvaardigheden wensen aan te scherpen.


Programma

Deze training wordt ‘in company’ gegeven. Het aantal deelnemers, de data en de locatie van de training worden in overleg afgestemd.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.

Contactformulier

Tijdens de trainingsdag komen volgende zaken aan bod:

 • Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Processen, ketens, thema’s en hun samenhang
 • De bedoeling en interpretatie van het (door uw organisatie gekozen) referentiekader
 • Efficiënt en effectief doornemen en analyseren van kwaliteitsdocumentatie
 • Opstellen van een planning voor de proces- of thema-audit
 • Voorbereiding van de audit
 • Verschillende methoden bij het uitvoeren van een proces- of thema-audit
 • Interviewtechnieken
 • Observatietechnieken
 • Communicatieve -en auditvaardigheden
 • Opstellen van een professioneel auditrapport
 • CERTIFICAAT
  Na afronding van de training ontvangt u op basis van aanwezigheid en actieve deelname een certificaat van deelname.

  SYLLABUS
  Aan het begin van de training ontvangen deelnemers een syllabus met het programma, achtergrondinformatie als naslag, de gebruikte dia’s, oefeningen, handige sjablonen en tools.

  Onze diensten

  Met onze diensten ondersteunen wij u bij het reduceren van kosten, elimineren van verspillingen
  en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

  Projectmanagement

  Kwaliteits- en veiligheidsmanagement, de implementatie van ICT-systemen of de optimalisatie van zorg- en goederenlogistiek ... Voor welk complex verandertraject uw organisatie ook staat, met een gefaseerde aanpak begeleidt uw Kerteza-adviseur u naar het gewenste resultaat.
  Interimfuncties

  Hebt u dringend nood aan een professionele manager, projectleider of kwaliteitsadviseur? Kerteza stelt u op korte termijn senior adviseurs ter beschikking, ervaren in de zorg, die cruciale posities in uw organisatie kunnen invullen.
  Toetsingen& audits

  Hoe toekomstbestendig is uw zorginstelling? Een deskundige, onafhankelijke Kerteza-adviseur onderzoekt het en brengt uw situatie en uw ambitie in kaart. Met een helder rapport kunt u aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.
  Incidenten& calamiteiten

  Een incident is snel gebeurd. De calamiteit verhelpen en herhaling voorkomen is vaak heel wat anders. Kerteza onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.
  Training & opleiding

  Medewerkers die zich bijscholen en continu bijblijven, helpen uw organisatie vooruit. Bij Kerteza kunt u terecht voor een waaier aan opleidingen, trainingen en workshops op maat. Uw teams kunnen de theorie meteen in de praktijk omzetten.

  Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

  Neem gerust contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier.

  Contactformulier