TRAINING

Externe visitator (voor beroepsverenigingen)

Algemeen

Kwaliteitsvisitaties geven inzicht in het functioneren van vakgroepen, maatschappen of opleidingen.

Kerteza begeleidt wetenschappelijke- en beroepsverenigingen bij het optimaliseren van hun visitatieproces en zet daarbij onze kennis en ervaring in bij de normontwikkeling. Wanneer een referentiekader beschikbaar is, verzorgt KERTEZA de opleiding voor visitatoren om aan de hand van deze norm een professionele visitatie uit te voeren..


Waarom kiezen voor Kerteza

Kerteza heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en spreekt de taal van de sector en uw medewerkers.

Wij denken graag met u mee in het optimaliseren van uw visitaties. Afhankelijk van de fase waarin de kwaliteitsvisitaties binnen de wetenschappelijke vereniging zich bevinden, biedt Kerteza een traject aan op maat.
Moet de leidraad nog vertaald worden naar een objectieve norm, dan adviseert Kerteza bij de normontwikkeling. Wij geven enerzijds tips in de formulering van normen, anderzijds reviseren wij al ontwikkelde normen en voorzien we deze van gerichte en constructieve feedback. Heeft u de leidraad reeds vertaald en wilt u de visitatoren leren toetsen met deze norm, dan verzorgt Kerteza een training die focust op de praktische kant. Deze training reikt handvaten aan om visitatoren hun visitatie op een gestructureerde en professionele wijze voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Tevens komt uitgebreid aan bod hoe zij de norm kunnen interpreteren en objectieve feiten kunnen verzamelen. Vanzelfsprekend wordt de training in goed onderling overleg met u afgestemd.

Zo optimaliseerden we het visitatiesysteem bij onder andere de NIV, de NVA, de NVvH, de NOV, de NVR, de NOVG en de NVKNO. Door te focussen op een eenduidige formulering van de criteria in de norm en de vijfpuntschaal, konden we visitatoren snel en gericht opleiden en omscholen. Daardoor werd de visitatie inhoudelijk beter voor alle betrokkenen.


Meer informatie

Wilt u weten wat Kerteza voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan gerust contact op of stel uw vraag via het contactformulier..

Contactformulier

Onze diensten

Met onze diensten ondersteunen wij u bij het reduceren van kosten, elimineren van verspillingen
en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Projectmanagement

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement, de implementatie van ICT-systemen of de optimalisatie van zorg- en goederenlogistiek ... Voor welk complex verandertraject uw organisatie ook staat, met een gefaseerde aanpak begeleidt uw Kerteza-adviseur u naar het gewenste resultaat.
Interimfuncties

Hebt u dringend nood aan een professionele manager, projectleider of kwaliteitsadviseur? Kerteza stelt u op korte termijn senior adviseurs ter beschikking, ervaren in de zorg, die cruciale posities in uw organisatie kunnen invullen.
Toetsingen& audits

Hoe toekomstbestendig is uw zorginstelling? Een deskundige, onafhankelijke Kerteza-adviseur onderzoekt het en brengt uw situatie en uw ambitie in kaart. Met een helder rapport kunt u aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.
Incidenten& calamiteiten

Een incident is snel gebeurd. De calamiteit verhelpen en herhaling voorkomen is vaak heel wat anders. Kerteza onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.
Training & opleiding

Medewerkers die zich bijscholen en continu bijblijven, helpen uw organisatie vooruit. Bij Kerteza kunt u terecht voor een waaier aan opleidingen, trainingen en workshops op maat. Uw teams kunnen de theorie meteen in de praktijk omzetten.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Neem gerust contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier.

Contactformulier