TRAINING

Externe visitator (voor beroepsverenigingen)

Algemeen

Kwaliteitsvisitaties geven inzicht in het functioneren van vakgroepen, maatschappen of opleidingen.

Kerteza begeleidt wetenschappelijke- en beroepsverenigingen bij het optimaliseren van hun visitatieproces en zet daarbij onze kennis en ervaring in bij de normontwikkeling. Wanneer een referentiekader beschikbaar is, verzorgt KERTEZA de opleiding voor visitatoren om aan de hand van deze norm een professionele visitatie uit te voeren..


Waarom kiezen voor Kerteza

Kerteza heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en spreekt de taal van de sector en uw medewerkers.

Wij denken graag met u mee in het optimaliseren van uw visitaties. Afhankelijk van de fase waarin de kwaliteitsvisitaties binnen de wetenschappelijke vereniging zich bevinden, biedt Kerteza een traject aan op maat.
Moet de leidraad nog vertaald worden naar een objectieve norm, dan adviseert Kerteza bij de normontwikkeling. Wij geven enerzijds tips in de formulering van normen, anderzijds reviseren wij al ontwikkelde normen en voorzien we deze van gerichte en constructieve feedback. Heeft u de leidraad reeds vertaald en wilt u de visitatoren leren toetsen met deze norm, dan verzorgt Kerteza een training die focust op de praktische kant. Deze training reikt handvaten aan om visitatoren hun visitatie op een gestructureerde en professionele wijze voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Tevens komt uitgebreid aan bod hoe zij de norm kunnen interpreteren en objectieve feiten kunnen verzamelen. Vanzelfsprekend wordt de training in goed onderling overleg met u afgestemd.

Zo optimaliseerden we het visitatiesysteem bij onder andere de NIV, de NVA, de NVvH, de NOV, de NVR, de NOVG en de NVKNO. Door te focussen op een eenduidige formulering van de criteria in de norm en de vijfpuntschaal, konden we visitatoren snel en gericht opleiden en omscholen. Daardoor werd de visitatie inhoudelijk beter voor alle betrokkenen.


Meer informatie

Wilt u weten wat Kerteza voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan gerust contact op of stel uw vraag via het contactformulier..

Contacteer ons

Onze diensten

Wilt u zelf een verandering in gang zetten en in goede banen leiden?
Schrijf u in voor één van onze gespecialiseerde opleidingen. Of school u bij Kerteza om tot erkend auditor.

projectmanagement
Wij adviseren en begeleiden u zonder struikelen naar het gewenste doel.
toetsingen& audits
Wilt u weten hoe gezond en matuur uw organisatie is? Laat het onderzoeken door een gespecialiseerde Kerteza-adviseur.
interimfuncties
De juiste mensen inzetten op het juiste moment en de juiste plaats: alleen zo garandeert u een continue dienstverlening.
incidenten& calamiteiten
Onze Kerteza-adviseurs zoeken als onafhankelijke partij mee naar de basisoorzaken en oplossingen.
opleidingen& trainingen
Kerteza biedt een uitgebreid aanbod om uzelf, uw team of uw organisatie systematisch verbeteren.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Contacteer ons of stel uw vraag via het contactformulier.
Contacteer ons