Kerteza algemeen directeur
4 juli, 2024

Kerteza verwelkomt nieuwe adjunct-algemeen directeur  

Een interview met Mieke Borremans en Patrick Corstiaans

Het dynamische landschap van bedrijfsleiderschap bij Kerteza ondergaat een significante verandering. Mieke Borremans vervult sinds 1 mei jl. de functie van adjunct-algemeen directeur. Na verloop van tijd zal Mieke de rol van algemeen directeur op zich nemen, terwijl Patrick dan de rol van adjunct-algemeen directeur aanvaardt, waarbij hij zijn expertise vooral inzet voor de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening, inclusief lopende projecten en trainingen. 

Deze wijzigingen brengen niet alleen continuïteit, maar ook vernieuwing in het leiderschapsteam van Kerteza. Ze markeren een verschuiving in verantwoordelijkheden die een boeiende periode inluidt voor de toekomst van ons bedrijf, met de gegarandeerde blijvende betrokkenheid van Patrick Corstiaans bij Kerteza. 

Kerteza maakt sinds 2022 deel uit van de Jusimar holding, samen met zusterbedrijven Hict en Ellis.care. Binnen deze groep wil Kerteza zelf niet alleen sterker en groter worden, maar ook bijdragen aan het collectieve succes van de holding door samenwerking en innovatie. 

Patrick, kan je kort vertellen hoe Kerteza is ontstaan? 

Patrick: Na mijn studie biochemie en bedrijfsorganisatie werkte ik anderhalf jaar in de klinische chemie en bacteriologie. Vervolgens vervulde ik de op dat moment nog ‘nieuwe’ rol van kwaliteitsfunctionaris bij een huisartsenlaboratorium in Breda, dat als een van de eersten in Nederland succesvol geaccrediteerd werd. 

Later ondersteunde ik andere laboratoria in het accreditatieproces, wat in 1994 leidde tot de oprichting van Kerteza. We begonnen met projecten in laboratoria en breidden uit naar trombosediensten en ziekenhuizen in Nederland. Daarna volgden overheden en accrediterende instanties als klant. Ons werkgebied strekte zich uit naar België, de Antillen, Suriname en uiteindelijk heel Europa. Deze groei kwam door onze voortdurende focus op kwaliteitsverbetering en accreditatie, wat ons heeft geholpen langdurige relaties met onze klanten op te bouwen. 

Patrick, wat beschouw je als een van de grootste prestaties van Kerteza? 

Patrick: Na 30 jaar blijven we actief in de sector en hebben we vrijwel geen klanten verloren. We worden gerespecteerd door alle belangrijke partijen in de zorgsector, waaronder zorginstellingen, laboratoria, wetenschappelijke verenigingen, overheden en accrediterende instanties. Onze expertise is erkend en we spelen een actieve rol in toekomstontwikkelingen en normontwikkeling. 

Een andere belangrijke prestatie is het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf, nu binnen  Jusimar met onze zusterbedrijven Hict en Ellis.care. We hebben een solide toekomstplan en ik ben blij dat Mieke Borremans mijn opvolger wordt. 

Mieke, kan je iets vertellen over je achtergrond en hoe deze jou heeft voorbereid op je nieuwe rol bij Kerteza? 

Mieke: Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik heb tien jaar in de palliatieve zorg gewerkt, waar ik hielp bij het opzetten van nieuwe structuren en diensten in ziekenhuizen, en medewerkers rekruteerde, opleidde, trainde en begeleidde. Daarna werkte ik bij de KU Leuven, waar ik een directiefunctie vervulde en de administratieve processen optimaliseerde en herinrichtte. Vervolgens studeerde ik ziekenhuismanagement en HR in de social profit sector. Via consultancy in de gezondheidszorg kwam ik bij Kerteza terecht. Hier heb ik veel geleerd over het opzetten van structuren en organisaties, het optimaliseren van processen en het zorgen voor mensen, wat mij goed voorbereidt op mijn nieuwe rol. 

Hoe zien jullie de toekomst van Kerteza? 

Mieke: In de toekomst moet Kerteza zich richten op innovatie, duurzaamheid en patiëntgerichte zorg.  

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van technologische ontwikkelingen, zoals AI, en deze effectief te integreren in zorgprocessen. Daarnaast moet Kerteza samenwerken met zorginstellingen om duurzamere en efficiëntere oplossingen te bieden die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten beheersen.  Patiëntgerichtheid blijft een kernwaarde, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de patiëntervaring en -uitkomsten.  Door een sterke visie, aanpasbaarheid en een diepgaand begrip van de zorgsector kan Kerteza een leidende rol spelen in het vormgeven van de toekomst van de zorg. 

En jullie eigen rol daarin? 

Patrick: Mijn rol verandert: de bedrijfsvoering en totale eindverantwoordelijkheid worden op termijn overgedragen aan Mieke. Ik blijf echter betrokken bij de inhoud en kwaliteit van onze dienstverlening als expert en adviseur. Voor mij betekent dit een strategische en taakgerichte verandering. Ik blijf wel in contact met klanten en collega’s en blijf actief meedenken.  

Mieke: Mijn rol in de organisatie zal zich richten op groei en verbetering.  Ik wil ons werkgebied uitbreiden naar het Franstalige deel van België en het Midden-Oosten, en zorgorganisaties nog uitgebreider en completer ondersteunen.  We staan voor veel uitdagingen, vooral in de eerste lijn en woonzorgcentra, door kortere ziekenhuisverblijven en de toenemende noodzaak van thuiszorg. Nieuwe thema’s, zoals de hervorming van het verpleegkundig beroep, zijn voor ons erg belangrijk.  

In de zorg is er ook een grote behoefte aan tijdelijke invulling van werk, waar we ons op zullen richten. Daarom blijven we Kerteza Talents verder uitbouwen om te voldoen aan deze behoeften en de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Wat betekent dat voor de medewerkers van Kerteza? 

Mieke: We blijven onze senior medewerkers inzetten om nieuwe, jonge mensen te begeleiden, op te leiden en te coachen. Op deze manier willen we jong(er) talent aantrekken en ontwikkelen, en hen alle mogelijke kansen bieden om te leren en te groeien. Dit zorgt niet alleen voor een continue kennisoverdracht, maar stimuleert ook een cultuur van samenwerking en professionele ontwikkeling binnen het team. 

Hoe gaan jullie de samenwerking met de zusterbedrijven naar de toekomst toe nog verder specifiek vormgeven? 

Patrick: We moeten streven naar synergie door de complementariteit van Kerteza en Hict te benutten. Hict is sterk in Wallonië en Brussel, terwijl wij dat zijn in Nederland. We moeten Hict naar Nederland halen en Kerteza naar Wallonië brengen. De competenties van onze medewerkers vullen elkaar goed aan: Kerteza heeft veel zorgachtergrond, terwijl Hict gezondheidseconomen en datamanagers heeft. Door deze krachten te bundelen in projecten kunnen we zorginstellingen nog beter helpen. Dit is waar we op moeten mikken. 

Voor Kerteza biedt deze samenwerking aanzienlijke mogelijkheden voor optimalisatie, groei en versterking. Door de integratie van bewezen best practices en efficiënte bedrijfsvoering kan Kerteza zijn operationele efficiëntie verbeteren en de kwaliteit van zijn diensten of producten verhogen. Het benutten van elkaars expertise en middelen creëert synergieën in interne bedrijfsprocessen, zoals gedeelde diensten voor HR, IT en financiële administratie, wat leidt tot kostenbesparingen en verbeterde operationele efficiëntie. Gezamenlijke inkoop en marketingstrategieën kunnen schaalvoordelen opleveren en de marktblootstelling vergroten. 

Mieke : Bovendien biedt deze samenwerking de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in innovatie, technologie en uitbreiding, waardoor strategische initiatieven kunnen worden ontplooid die anders misschien niet mogelijk waren geweest. Een breder netwerk van talent wordt toegankelijk, en gezamenlijke interne trainings- en ontwikkelingsprogramma’s dragen bij aan de professionele groei van medewerkers. 

Door deze strategieën te implementeren, kan Kerteza toegang krijgen tot nieuwe markten en klantensegmenten, zowel regionaal als internationaal, wat helpt om het klantenbestand te diversifiëren en bijdraagt aan de algehele stabiliteit en groei van het bedrijf. Dit alles zal Kerteza niet alleen optimaliseren en excelleren, maar ook sterker en competitiever maken, wat een stevige basis vormt voor duurzame groei en succes. 

Hoe gaan jullie de waarden en normen binnen Kerteza borgen? 

Mieke: Bij Kerteza hebben we diverse structuren en processen om onze waarden levend te houden en te behouden. We selecteren mensen op basis van onze missie en visie: toonaangevend, deskundig, persoonlijk en gedreven. Deze focus begint al bij de instroom van nieuwe medewerkers. Ons doel is dat Kerteza dé referentie blijft voor kwaliteit in organisaties en laboratoria. Daarom investeren we voortdurend in de training en het up-to-date houden van de kennis van onze mensen.  

De normen en expertise die het team heeft ontwikkeld, willen we doorgeven aan onze jonge medewerkers. We hebben een laagdrempelige cultuur waarin we naar onze medewerkers luisteren en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. We willen dat onze adviseurs trots zijn om bij Kerteza te werken. Samenwerking tussen oudere en jongere collega’s is cruciaal, en dit bewaken we via programmamanagement en Kerteza-dagen.

Welke innovaties willen jullie implementeren om de dienstverlening te verbeteren bij Kerteza in de toekomst.  

Mieke: We zijn momenteel bezig met het onderzoeken hoe AI ons kan helpen bij onze bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd blijven we onze expertise inzetten bij lopende projecten en zijn we van plan om Kerteza Talents verder uit te bouwen. Onze focus ligt op het uitbreiden van business development en sales, evenals het upgraden van ons trainingsaanbod en de Kerteza Academy. We willen nieuwe e-learningmodules introduceren om onze trainingen nog effectiever te maken. 

Patrick: Daarnaast werken we continu aan productontwikkeling. We hebben diverse specifieke nieuwe producten in de pijplijn en behouden onze vijf dienstengroepen, waarbij we extra nadruk leggen op Kerteza Talents. Ons doel is om door te gaan met het uitvoeren van projecten, programmamanagement, trainingen (inclusief e-learning), incidentanalyse en toetsingen. Kerteza Talents zal verder worden uitgebouwd om ons te versterken bij de organisatorische en strategische veranderingen die Mieke eerder noemde. We besteden ook speciale aandacht aan ons ‘young professional programma’. Ons ‘young professional programma’ is ontworpen om jonge, recent afgestudeerden de kans te geven waardevolle werkervaring op te doen en door te groeien binnen Kerteza. Dit programma biedt een gestructureerde omgeving waarin jonge professionals hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, leren van ervaren collega’s, en hun carrièrepad kunnen verkennen. 
Deelnemers aan het programma krijgen de gelegenheid om te werken aan diverse projecten en taken, wat hen een brede kijk op ons vakgebied geeft. We bieden intensieve begeleiding en coaching door onze senior medewerkers, zodat de jonge professionals niet alleen hun technische kennis vergroten, maar ook hun persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen. 
Daarnaast investeren we in hun opleiding door middel van workshops, trainingen en e-learningmodules. Dit zorgt ervoor dat ze continu blijven leren en zich kunnen aanpassen aan de nieuwste trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Ons doel is om deze jonge talenten klaar te stomen voor toekomstige (leiderschaps)rollen binnen Kerteza. Door hen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling, hopen we een nieuwe generatie van deskundige, gedreven en persoonlijke professionals op te bouwen die bijdragen aan de verdere versterking en innovatie van onze organisatie.” 

Wat zijn de grootste uitdagingen of kansen in de zorgsector de komende jaren en hoe kan Kerteza daarop inspelen? 

Mieke: In de komende jaren staat de zorgsector voor diverse uitdagingen en kansen die dienstverleners kunnen benutten om te excelleren. Ten eerste is er de vergrijzende bevolking, wat leidt tot een grotere vraag naar langdurige zorg en thuiszorg. Daarnaast worden zorginstellingen geconfronteerd met toenemende kosten en de druk om efficiëntie te verbeteren, gezien de stijgende vraag en complexiteit van behandelingen. Technologische vooruitgang biedt enorme voordelen zoals telemedicine en AI, maar vraagt ook om investeringen in infrastructuur en personeelstraining. Veranderende regelgeving en striktere naleving dwingen zorgverleners om flexibel te blijven en snel te kunnen aanpassen. 

Gelukkig biedt deze dynamiek ook kansen. Door te investeren in innovatieve technologieën zoals telehealth en gezondheidsapps, kunnen zorgverleners de toegang tot zorg verbeteren en kosten verlagen. Een focus op patiëntgerichte zorg kan loyaliteit opbouwen en concurrentievoordeel bieden. Partnerschappen met andere zorginstellingen, farmaceutische bedrijven en technologieontwikkelaars kunnen synergiën creëren en de dienstverlening verbeteren. Investeringen in training en ontwikkeling van personeel kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren en personeelstevredenheid vergroten, vooral in nieuwe technologieën en zorgmodellen. 

Om effectief in te spelen op deze uitdagingen en kansen, is het cruciaal dat zorgdienstverleners geavanceerde IT-systemen implementeren voor efficiënt gegevensbeheer en telemedicine. Door te investeren in preventieve zorgprogramma’s kunnen ze de vraag naar acute zorg verminderen en de gezondheid van de populatie verbeteren. Flexibele zorgmodellen en strategische aanpassingen stellen hen in staat snel te reageren op veranderingen in regelgeving en de behoeften van patiënten. Door samen te werken met andere zorgverleners en technologische partners kunnen ze synergiën benutten en hun diensten uitbreiden. 

Kortom, door proactief in te spelen op deze uitdagingen en kansen kunnen zorgdienstverleners hun positie versterken en blijven zij waarde toevoegen aan de gezondheidszorgsector in de komende jaren. 

Patrick, welke adviezen wil je Mieke nog geven in haar nieuwe rol als adjunct-algemeen directeur? 

Patrick: Allereerst wil ik Mieke feliciteren met haar nieuwe rol binnen Kerteza. Het is een positie die niet alleen verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar ook kansen voor groei en vernieuwing. Als directeur heb ik gedurende mijn tijd hier veel geleerd, en ik wil haar graag vier inzichten meegeven die mogelijk helpen in haar nieuwe rol. 
Ten eerste, onthoud altijd dat het succes van kerteza afhangt van de mensen die er werken. Zorg ervoor dat je team gemotiveerd en betrokken blijft. Luister naar hun ideeën en stimuleer een cultuur van open communicatie en samenwerking. Onze medewerkers zijn onze grootste troef, en door hen te ondersteunen en te inspireren kunnen we onze doelen bereiken. 

Ten tweede, blijf altijd gefocust op innovatie. De wereld verandert snel, vooral in onze sector, en het is essentieel dat we voorop blijven lopen door nieuwe technologieën te omarmen, nieuwe markten te verkennen en onze dienstverlening continu te verbeteren. Sta open voor nieuwe ideeën en wees niet bang om risico’s te nemen als dat nodig is om vooruitgang te boeken. 

Verder, vergeet niet het belang van onze klanten. Zij zijn de reden dat we bestaan en hun tevredenheid staat altijd voorop. Luister naar hun behoeften, anticipeer op hun verwachtingen en lever consistente kwaliteit en waarde. 

Tot slot, onthoud dat leiderschap ook draait om integriteit en verantwoordelijkheid. Wees altijd eerlijk en transparant in al je beslissingen en acties. Neem verantwoordelijkheid voor successen en fouten, en leer ervan om te blijven groeien als leider en als organisatie. 
Ik ben ervan overtuigd dat Mieke de juiste persoon is om deze rol te vervullen en Kerteza naar nieuwe hoogten te brengen. Ik kijk er gigantisch naar uit om haar te ondersteunen tijdens de overgangsperiode en om te zien hoe Kerteza onder haar leiding floreert. 

Heeft u vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via de website.

CONTACT

Deel dit bericht

Misschien is deze bericht interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *