Kerteza – nieuwsbrief van juli 2020

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte 

U ontvangt onze Kerteza-nieuwsbrief zodat u tweemaandelijks op de hoogte wordt gehouden over de laatste updates bij Kerteza.

Kerteza-Academy

 

15 augustus lanceren wij de Kerteza-Academy, een online platform waar u via
e-learning een aantal cursussen van Kerteza kan volgen.

De trainingen die in het najaar van 2020 beschikbaar worden, richten zich op het uitvoeren van audits en het interpreteren van referentiekaders.

In de Kerteza-Academy kan u volgende e-learning modules verwachten:

☑️ Auditvaardigheden voor interne auditoren in de zorg
☑️ Deskundigheidsbevordering intern auditor in de zorg (3 niveaus)
☑️ Audits uitvoeren volgens de tracermethodiek in de zorg
☑️ Deskundigheidsbevordering: proces- en risicogericht auditten
☑️ Norminterpretatie ISO 15189:2012
☑️ Norminterpretatie ISO 17025:2018
☑️ Intern auditor ISO 15189:2012
☑️ Intern auditor ISO 17025:2018

Wil u meer informatie over een e-learning module uit de Kerteza-Academy?

Neem contact met ons op

 

Toetsingen

 

Wilt u weten waar uw organisatie staat in een veranderings- of implementatieproces?
Een deskundige, onafhankelijke Kerteza-adviseur onderzoekt het en brengt uw situatie en ambitie in kaart. Met een helder rapport kunt u aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.

☑️ Wilt u een systeem- of proefaudit?
☑️ Wilt u een specifiek onderdeel van uw organisatie of referentiekader toetsen?
☑️ Wilt u weten of een proces of verandering in de praktijk geïmplementeerd is?

Laat een professionele toetsing door Kerteza uitvoeren.

Neem contact met ons op

 

Interimfuncties

Heeft u dringend nood aan een professionele manager, projectleider of kwaliteitsadviseur? Kerteza stelt u op korte termijn senior adviseurs ter beschikking, ervaren in de zorg, die cruciale posities in uw organisatie kunnen invullen.

Interimfunctie leidinggevende transferpunt (integraal capaciteitsmanagement)
Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam


Kerteza senior adviseur Ad Molenaar kreeg de opdracht om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten 'Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis'.

Na het opnieuw inrichten van het proces en de organisatie, inclusief het begeleiden van leidinggevenden en team, heeft Ad de implementatie van de verbeteringen afgerond en deze overgedragen aan de leidinggevende.

Deze opdracht sloot aan bij het ziekenhuisbreed programma Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Ad participeerde later in dit programma als één van de projectleiders.

Lees meer

Agenda

De volgende trainingen met open inschrijving staan ingepland:

Training intern auditor ISO 15189:2012 
Bekijk hier alle data

Training intern auditor
Bekijk hier alle data

Training onderhouden en ontwikkelen van
een kwaliteitsmanagementsysteem
Bekijk hier alle data

Workshop risicomanagement ISO 15189:2012
Bekijk hier alle data

Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen
Bekijk hier alle data