Interim-projectleider implementatie kwaliteitsdocumentatie Forensische Opsporing bij Politie Nederland

In Casussen 2, Nederland, Politie Nederland by Olivia Coppin

Image
Image

Vraag van de klant

De forensische recherche bij Politie Nederland zoekt naar sporen op de plek van een misdrijf, een brand, of een verkeersongeval, zoals vingerafdrukken of haren. Die sporen worden door de politie snel en zorgvuldig veiliggesteld, om ze in het laboratorium verder te onderzoeken. Een aantal van die sporen worden onderzocht in laboratoria voor Dactyloscopie, Rapid DNA en Verdovende middelen. 

De drie laboratoria zijn allen geaccrediteerd volgens de ISO 17025:2017 en maken elk gebruik van een eigen kwaliteitshandboek en kwaliteitsmanagementsysteem. Om de uniformiteit, kwaliteit en continuïteit te verbeteren is aan Kerteza gevraagd om de bovengenoemde drie laboratoriumdisciplines te ondersteunen bij de totstandkoming van één algemeen kwaliteitshandboek dat aansluit bij de onderliggende laboratorium specifieke kwaliteitsdocumenten. 

Image

Expertise

  • Projectmanagement 
  • Verandermanagement 
  • Kwaliteitsmanagementsysteem 
  • ISO 17025:2017 
  • Communicatie 
  • Sturen op proces en resultaat 
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza levert voor deze opdracht een ervaren senior adviseur in de rol van interim-projectleider met ruime ervaring in het onderhouden van een ISO 17025:2017 kwaliteitsmanagementsysteem. De senior adviseur wordt hierin ondersteund door een junior adviseur met ervaring in projectmanagement.  

Voor deze opdracht is een projectstructuur opgezet en heeft de projectleider met het projectteam een planning opgesteld. De projectleider bewaakt de voortgang, stuurt bij, coördineert de activiteiten, zorgt dat het kwaliteitshandboek wordt geschreven, signaleert tijdig issues, escaleert zo nodig naar de stuurgroep en rapporteert systematisch de voortgang en issues. 

Door de projectstructuur hebben de betrokkenen gedurende deze opdracht een duidelijk beeld wat van hen wordt verwacht en worden zij ondersteund bij het schrijven van de (onderliggende) kwaliteitsdocumentatie. 

Image

Resultaat

De activiteiten dragen bij tot een volledige, werkbare en samenhangende beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem in één kwaliteitshandboek voor het laboratorium Forensisch Onderzoek, de onderliggende algemene procedures en werkvoorschriften, aangevuld met procedures noodzakelijk voor de deskundigheidsgebieden laboratorium Dactyloscopie, laboratorium Rapid DNA en laboratorium Verdovende Middelen, zodat deze blijven voldoen aan de vereisten van de ISO 17025:2017. 

Een samenwerking tussen

Image
Image