Kerteza-4Fasenmodel
12 juli, 2021

HRM van betekenis bij het Kerteza-4Fasenmodel®

Organisaties bestaan uit mensen die in interactie met elkaar gaan om bij te dragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. Zowel de organisaties als de processen in een organisatie zijn continu aan veranderingen onderhevig. Dat betekent dat de mensen die in de organisatie werken het vermogen moeten hebben om met veranderingen om te gaan.

Elementen die invloed hebben op het vermogen om veranderingen te accepteren zijn:

 • Kennis
 • Ervaring
 • Deskundigheid
 • Opleidingen
 • Behoefte
 • Verwachtingen
 • Leeftijdsopbouw
 • Groepskenmerken
 • Groepsgedrag
 • Motivatie
 • Soort dienstverband

Structurele en duurzame investering in medewerkers is cruciaal voor de continuïteit en groei van de organisatie op lange termijn. Het zorgt voor een verhoogde motivatie, een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

De Kerteza-adviseurs werken dagelijks mee aan het realiseren van organisatorische veranderingen in zorginstellingen.

Realisatie van verandering zien we bij Kerteza als een co-creatie tussen de klant en onze adviseurs met daarin opgenomen integrale en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Veranderingen begeleiden vraagt om specifieke competenties zodat we de veranderprocessen efficiënt en doelgericht kunnen ondersteunen.

Ook in de zorginstelling is het nodig duurzaam te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en het oppakken van eigenaarschap bij zowel de medewerkers zelf als bij de leidinggevenden binnen de organisatie. Het vraagt ook om een werkomgeving die de medewerkers ertoe in staat stelt, zowel in attitude als in motivatie om de aanwezige mogelijkheden daadwerkelijk te benutten, iets wat niet vanzelfsprekend is. Uit onze ervaringen blijkt dat medewerkers onder de juiste voorwaarden bij organisatieverandering graag willen participeren in de vorm van actief meedenken en actief uitvoeren, vanaf de start van een voorgenomen verandering. Participatie betekent dat mensen vertrouwen moeten krijgen. Het ontbreken van vertrouwen, onduidelijkheid in wat te doen en ‘angst’ voor veranderingen werken belemmerend bij een organisatieverandering.

Dat kan voorkomen worden door:

 • Op tijd toereikende communicatie over de veranderingen uit te oefenen;
 • Meer en betere integrale samenwerking met alle betrokkenen;
 • Voldoende onderling vertrouwen;
 • Eigenaarschap en oppakken van de eigen verantwoordelijkheden.

Tips om participatie te stimuleren zijn:

 • Het creëren van een duidelijk toekomstperspectief ten aanzien van de organisatieveranderingen;
 • Het versterken van (intrinsieke) verandermotivatie;
 • Goede communicatie over en promotie van de veranderingen;
 • Aanpassingen in de organisatiecultuur op het gebied van samenwerking en verandering.

Wil u graag weten waarom wij strategie meenemen in ons Kerteza-4Fasenmodel®?
Lees het hier in deze blog!

Ontdek ons Kerteza-4Fasenmodel®

Deel dit bericht

Misschien is deze bericht interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *