ISO 15189:2022
7 juni, 2022

De nieuwe ISO 15189:2022 – Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 (Chapter 4; General requirements) van de nieuwe norm zijn de integriteitseisen opgenomen die voor het laboratorium gelden. Het gaat hierbij met name om onpartijdigheid en vertrouwelijkheid en eigen verantwoordelijkheid van personeel met betrekking tot de uit te voeren activiteiten binnen het laboratorium en met betrekking tot de relatie met patiënten en patiëntmaterialen.

 

Wat betekent dit:
Het laboratorium moet binnen haar kwaliteitsmanagementsysteem beleid vaststellen om het vertrouwen in de onpartijdigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, operationele integriteit en privacy bij activiteiten te kunnen waarborgen en risico’s op beïnvloeding te minimaliseren.
Het laboratoriummanagement moet:
– beleid vaststellen dat de positie van het laboratorium beschrijft inzake ethiek, integriteit en gedrag,
– procedures vaststellen en implementeren die bepalen hoe het beleid zal worden uitgevoerd en worden gewaarborgd,
– processen inrichten die gericht zijn op het welbevinden, de veiligheid en de rechten van de patiënt zodat het uit te voeren laboratorium-onderzoek onder de juiste voorwaarden kan worden uitgevoerd.
Om een efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid te verzekeren moet het laboratoriummanagement hun steun erkennen voor de geest en de bedoeling van ethiek, integriteit en gedrag. Het management moet alle medewerkers en alle andere betrokkenen die toegang hebben of krijgen tot informatie afkomstig van laboratoriumactiviteiten of informatie die herleidbaar is tot individuele patiënten, hiermee bekend maken en actief informeren.

Volg het laatste nieuws met betrekking tot de publicatie van de nieuwe ISO 15189 norm via de Kerteza nieuwsbrief, de social media en de Kerteza website of neem bij vragen contact met ons.

Houd onze website en onze social media in de gaten zodat u tijdig geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen en onze trainingen gericht op de ISO 15189 4th edition.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates.

Deel dit bericht

Misschien is deze bericht interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *