CasussenKerteza,
de meest efficiënte weg naar uw doelen


Kerteza laat één van haar adviseurs op zoek gaan naar basisoorzaken wanneer het misgaat binnen uw zorginstelling. Onze onafhankelijke rol en ervaring zetten wij in voor een gestructureerde en grondige analyse en onderzoek van een incident of calamiteit.

Een incident/ calamiteit heeft veel impact op alle betrokkenen. Daarom is het noodzakelijk om op een zorgvuldige wijze onderzoek te doen. Het doel is om te leren van de gebeurtenissen en vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wij voeren een deskundig en grondig onderzoek uit dat leidt tot een rapport met (SMART) geformuleerde verbetermaatregelen.

Onderzoeksmethode
Kerteza zet voor het incident- of calamiteitenonderzoek een ervaren adviseur in die samen met u zorgt voor een gecoördineerd onderzoeksproces. Onze adviseur neemt bijvoorbeeld de rol op van (onafhankelijk) voorzitter van het onderzoeksteam en zorgt ervoor dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt afgerond en voldoet aan daaraan gestelde eisen.

Wij voeren het onderzoek uit volgens de door u gekozen methodiek (bijv. PRISMA, SIRE, Tripod, Bow-Tie).

Uitvoering audit
Soms kan een incident of reeks van incidenten aanleiding geven tot een breder uit te voeren onafhankelijke audit. Wij zetten voor deze audit een ervaren adviseur in die op een positief kritische wijze de kwaliteit, veiligheid en het functioneren van één of meerdere processen in kaart brengt.
Als referentiekader gebruiken wij de gemaakte afspraken, de wet- en regelgeving en richtlijnen die van toepassing zijn. Na afloop ontvangt u van ons een overzichtelijk auditrapport met de feitelijke bevindingen en aanbevelingen voor verbetering.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.


Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Contacteer ons of stel uw vraag via het contactformulier.
Contacteer ons