View Post

Interim Functie – bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit in SDW Roosendaal

In Casussen by Anja Tolle

  Tijdelijke inzet bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit SDW in Roosendaal   SDW Roosendaal ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015. Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de relevante wet- en regelgeving. Door wisselingen in functies en het vertrek van een bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit binnen de organisatie werd een nieuwe …

View Post

Proefaudit Noordwest Ziekenhuisgroep ter voorbereiding op externe NIAZ audit

In Casussen by Anja Tolle

  Proefaudit   Noordwest Ziekenhuisgroep   Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft Kerteza binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep een proefaudit uitgevoerd op de Verplichte InstellingsRichtlijnen (VIR’s) van de Qmentum Global normensets, ter voorbereiding op de externe NIAZ audit. Het doel was om een goed beeld te krijgen van de implementatiegraad van de VIR’s. De onderzoeksvragen die samen met de opdrachtgever zijn …

View Post

Interim Functie – ICM – Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen by Anja Tolle

  Interim Functie ICM (Implementatie Integraal Capaciteitsmanagement) Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam   Kerteza werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. Onderzocht werd of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie hebben voor medisch specialistische zorg …

View Post

Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

In Casussen by Anja Tolle

  Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland   Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza KWF, Stichting Kanker.nl,  IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren. Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg …

View Post

Inrichten emotionele ondersteuning n.a.v. Covid-19 in Heilig-Hartziekenhuis Lier

In Casussen by Anja Tolle

  Inrichten emotionele ondersteuning voor medewerkers, patiënten en familie n.a.v. Covid-19in Heilig-Hartziekenhuis Lier   Tijdens een lopend structureel partnerschap met het algemeen ziekenhuis Heilig-Hart in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers, vanwege de Covid-19 crisis. Kerteza staat bekend als adviesbureau dat sterk is in …

View Post

Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem in ZorgSaam

In Casussen by Anja Tolle

  Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteemin ZorgSaam   Bij ZorgSaam, een instelling bestaande uit zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg als ouderenzorg, werd Kerteza ingeschakeld voor het begeleiden van de organisatie bij een werkbaar en doelmatig ingericht kwaliteitssysteem. Dit in combinatie met twee deelprojecten, waaronder optimalisatie van het documentbeheer en onderliggend het verbeteren van eigenaarschap en organisatiecultuur. De opstart van dit project vond …