View Post

Inrichten emotionele ondersteuning n.a.v. Covid-19 in Heilig-Hartziekenhuis Lier

In Casussen by Anja Tolle

  Inrichten emotionele ondersteuning voor medewerkers, patiënten en familie n.a.v. Covid-19in Heilig-Hartziekenhuis Lier   Tijdens een lopend structureel partnerschap met het algemeen ziekenhuis Heilig-Hart in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers, vanwege de Covid-19 crisis. Kerteza staat bekend als adviesbureau dat sterk is in …

View Post

Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

In Casussen by Anja Tolle

  Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland   Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza KWF, Stichting Kanker.nl,  IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren. Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg …

View Post

Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem in ZorgSaam

In Casussen by Anja Tolle

  Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteemin ZorgSaam   Bij ZorgSaam, een instelling bestaande uit zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg als ouderenzorg, werd Kerteza ingeschakeld voor het begeleiden van de organisatie bij een werkbaar en doelmatig ingericht kwaliteitssysteem. Dit in combinatie met twee deelprojecten, waaronder optimalisatie van het documentbeheer en onderliggend het verbeteren van eigenaarschap en organisatiecultuur. De opstart van dit project vond …