Een flinke groep medewerkers (adviseurs, instrumentmakers, teamleiders, divisiemanagers, …) op een zevental locaties heeft kennis en inzicht verworven in Lean management en specifiek de 5S methodiek. Tevens is de 5S methode meteen toegepast en zijn al heel veel ruimten geoptimaliseerd naar een veiligere en meer efficiënte indeling.

Bij het terugkommomenten bleek dat de locaties enthousiast verder zijn gegaan met het verspreiden van kennis van 5S onder collega’s. Tevens zijn de teams / locaties verder gegaan met verschillende mooie initiatieven.

Voor het in stand houden van 5S zijn concrete afspraken gemaakt zoals weekstart, verbeterbord, ruimteverdeling, 5S als agendapunt op werkoverleg. De teams, teamleiders en divisiemanagers zijn enthousiast over de workshop en over de vele tastbare resultaten die met 5S geboekt zijn.