De online variant van deze training werd door de deelnemers als bijzonder interactief en leerzaam ervaren. Door deelname van een groot aantal interne medewerkers sprak iedereen na de training dezelfde ‘projecttaal’ en werd een uniforme werkwijze voor toepassing in de verschillende projecten aangeleerd.