Zorgsaam

Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem in ZorgSaam

Vraag van de klant

ZorgSaam levert zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg als ouderenzorg. Kerteza werd gevraagd om te ondersteunen bij het werkbaar en doelmatig inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit in combinatie met twee deelprojecten: optimalisatie van het documentbeheer en het verbeteren van eigenaarschap en organisatiecultuur.

De organisatie heeft twee hoofddoelen voor de komende periode. In eerste instantie toewerken naar een succesvol vervolgbezoek door Qualicor, wat leidt tot een vervolgaccreditatie. Daarnaast wil de organisatie werken aan de verdere ontwikkeling en borging van het kwaliteitsmanagementsysteem voor de toekomst. Bij deze twee doelen is het van belang dat het management, zorgprofessionals en andere medewerkers binnen ZorgSaam het kwaliteitsmanagementsysteem blijven ervaren als ondersteunend aan hun werkzaamheden en als een hulpmiddel om te blijven verbeteren.

Gezien de beperkte tijd, de omvang en complexiteit van benodigde werkzaamheden en de krappe bezetting van het team Beleid en Kwaliteit, is Kerteza gevraagd om ZorgSaam in dit proces te ondersteunen in de vorm van een projectleider met ruime ervaring in vergelijkbare trajecten.

Expertise

 • HRM
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Projectmanagement
 • QMentum Global
 • Risicomanagement
 • Thuiszorg en ouderenzorg

Aanpak

Voor deze opdracht stelde Kerteza een senior adviseur ter beschikking die de rol van projectleider heeft ingevuld met de bestaande projectstructuur en plannen van aanpak als uitgangspunt. Parallel hieraan werd verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en borging daarvan naar de toekomst vormgegeven.

Een plan van aanpak werd opgesteld om de Qualicor heraccreditatie te behalen, gecombineerd met een systematische aanpak voor het verder te ontwikkelen en borgen van het kwaliteitsmanagementsysteem. De Kerteza adviseur ondersteunde ZorgSaam in de vorm van projectleiding en werkte daarvoor nauw samen met het team Beleid en Kwaliteit, het management en andere sleutelfunctionarissen binnen ZorgSaam.

Resultaat

De Kerteza adviseur richtte zich op de volgende taken:

 • Coördineren van de activiteiten uit het plan van aanpak. Naast uitvoerende taken, met name overzicht houden, taken uitzetten en faseren, voortgang bewaken en knelpunten signaleren.
 • Voorbereiden van periodieke rapportages aan de stuurgroep en het verantwoordelijke management over voortgang en eventuele knelpunten.
 • Ondersteunen en actief betrekken van het management bij de kwaliteitswerkzaamheden en het kwaliteitsmanagementsysteem als geheel.
 • Coachen van de adviseurs binnen het team Beleid en Kwaliteit in de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Verder uitbouwen van de verbetercultuur en de continue verbetercyclus.
 • Bewaken en sturing geven aan de verdere ontwikkeling en borging van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Waar nodig adviseren bij het (her)inrichten en verder ontwikkelen van de essentiële onderdelen in het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals documentbeheer en verbetermanagement

De heraccreditatie werd behaald.

Deel dit bericht

Misschien is deze casus interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *