Ziekenhuis Oost-Limburg

Optimalisatie van de werking van de centrale sterilisatie afdeling in Ziekenhuis Maas en Kempen

Vraag van de klant

Ziekenhuis Maas en Kempen verzocht Kerteza om tijdelijk de leiding van de Centrale Sterilisatie afdeling over te nemen om te komen tot een professionele, kwaliteitsvolle en veilige werking die aansluit op de vereisten van de geldende wet- en regelgeving en JCI accreditatievereisten.

De vraag situeerde zich op drie niveau’s:

1.Management
Behoefte aan een ad interim hoofd dat de leiding van de CSA tijdelijk overnam en het huidige team zou begeleiden en ondersteunen in een verbetertraject.

2.Procesanalyse
Analyse van de huidige CSA werkprocessen door de gehele keten, opstellen en implementeren van concrete verbeteracties en borgen van de veranderingen.

3.Accreditatie JCI
Implementeren van de verbeteringen binnen CSA, volgens de JCI-vereisten en vigerende wet- en regelgeving.

Expertise

 • Centrale sterilisatieprocessen
 • JCI standards en accreditatie
 • Procesmanagement
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Zorg

Aanpak

 • In vier overzichtelijke fasen (inventarisatie, diagnose en ontwerp, implementatie en borging, evaluatie) zijn onderstaande zaken in beeld gebracht en verbeterd:
  • Hoe (goed) is de structuur ingericht in het ziekenhuis?
  • Welke processen zijn lopende en kunnen we ze sneller organiseren?
  • Wat is de workload van een sterilisatieafdeling?
  • Onder welke condities kunnen we dit optimalisatieproces mogelijk maken?
  • Voldoen alle kwaliteitscontroles aan de eisen?
  • Hoe getraind zijn de medewerkers?
  • Voldoet al het werkmateriaal aan de kwaliteitseisen?

  Op basis van de bevindingen uit de inventarisatie bracht Kerteza een samenvattend advies uit, met conclusies en aanbevelingen. Dit advies vertaalde zich naar een concreet plan van aanpak dat werd uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken.

Resultaat

Kerteza heeft de CSA afdeling van ZMK begeleid bij het verbeteren van de logistiek, het optimaliseren van de kwaliteit van het CSA-werkproces en kostenreductie op diverse punten. Concrete resultaten zijn:

 • Standaardisatie van het beleid en werkprocessen binnen CSA.
 • Implementeren van extra controlemomenten binnen het CSA proces.
 • Afstemming tussen gevraagde-benodigde middelen (capaciteitsmanagement).
 • Reductie van voorraadartikelen tot een noodzakelijke behoefte.
 • Verhoging van kennis en competenties medewerkers.

Kerteza voorzag een ad interim hoofd CSA die de leiding van CSA tijdelijk overgenomen heeft en het huidige team begeleid-en ondersteund heeft in een verbetertraject. Zij was het 1ste aanspreekpunt namens de CSA, voor de medewerkers binnen de CSA, management OK en artsen, directie, hoofdapotheker en coördinator kwaliteit. Daarbij werd veel aandacht gegeven aan communicatie en overleg met alle betrokkenen, zowel in de dagelijkse samenwerking als in het opzetten en implementeren van verschillende structurele verbeteracties.

Kerteza analyseerde de huidige CSA werkprocessen door de gehele keten, inclusief opstellen en implementeren van concrete verbeteracties en borgen van de veranderingen. De uitkomst van de procesanalyse werd geïntegreerd in verbeteracties binnen het kader van een JCI-accreditatie.

Om te voldoen aan JCI-vereisten en vigerende wet- en regelgeving werden de nodige verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd.

Deel dit bericht

Misschien is deze casus interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *