Heilig-Hart-Lier

Opleiding tot kwaliteitsfunctionaris in Heilig Hart Ziekenhuis Lier

Vraag van de klant

Het Heilig Hart Ziekenhuis Lier had in 2020 een relatief nieuw kwaliteitsteam en wilde de kwaliteitsmedewerkers (verder) opleiden tot kwaliteitsfunctionaris.
Het was de bedoeling om de kennis van de kwaliteitsmedewerkers verder uit te breiden en hen praktisch te scholen om het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en verder te ontwikkelen.

Naast kennisontwikkeling was het de bedoeling om de benodigde vaardigheden verder te ontwikkelen om het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en verder uit te bouwen.
Een belangrijk onderdeel van de opleiding was gericht op het steeds laten aansluiten van het kwaliteitsmanagementsysteem bij de leefwereld van de (zorg-)professionals.

Expertise

 • (Beheer van) kwaliteitsdocumenten Indicatoren
 • Adviesvaardigheden
 • Incidentmanagement
 • Interne audits
 • Kwaliteitsmanagement
 • Lean management
 • Procesmanagement
 • Programmamanagement
 • Risicomanagement
 • Soft skills
 • Verandermanagement
 • Verantwoordelijkheden
 • Verbeter management (PDCA)
 • Wet- en regelgeving

Aanpak

Kerteza organiseerde deze ‘opleiding tot kwaliteitsfunctionaris’ voor de medewerkers van het kwaliteitsteam. In de voorbereiding is de inhoud afgestemd op de leerdoelen en achtergrondkennis van de deelnemers.

De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules, verdeeld over vijf lesdagen met steeds een tussenliggende periode van 3 weken. De totale doorlooptijd van de opleiding bedroeg 3 maanden. De tussenliggende periode vulden de deelnemers in door het maken van huiswerkopdrachten in de eigen organisatie. Daardoor droeg deze opleiding direct bij aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van het ziekenhuis.

Door deze opzet van de opleiding oefenden de deelnemers hun vaardigheden direct in de praktijk en doorliepen de deelnemers een volledige leercyclus (ervaren, waarnemen, reflecteren, begrijpen, experimenteren). De bedoeling was om de leerpunten te kunnen toepassen in nieuwe situaties.

Resultaat

Naast de tevredenheid van de deelnemers was het resultaat van de training dat het ziekenhuis beschikt over kwaliteitsmedewerkers met grondige kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsmanagement, de verschillende elementen van een kwaliteitsmanagementsysteem en de onderlinge verbanden.

Door de continue focus op de rol en vaardigheden van de kwaliteitsmedewerker zijn zij in staat om het management en professionals te adviseren over keuzes binnen het kwaliteitssysteem.

Deel dit bericht

Misschien is deze casus interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *