De activiteiten dragen bij tot een volledige, werkbare en samenhangende beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem in één kwaliteitshandboek voor het laboratorium Forensisch Onderzoek, de onderliggende algemene procedures en werkvoorschriften, aangevuld met procedures noodzakelijk voor de deskundigheidsgebieden laboratorium Dactyloscopie, laboratorium Rapid DNA en laboratorium Verdovende Middelen, zodat deze blijven voldoen aan de vereisten van de ISO 17025:2017.