De activiteiten dragen bij tot een volledige, werkbare en samenhangende opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem voor het laboratorium Klinische biologie te Geel dat kan voldoen aan de eisen van ISO 15189:2012.