SDW - Kerteza

Interim bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit in SDW Roosendaal

Vraag van de klant

SDW Roosendaal ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001:2015 en dat voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de relevante wet- en regelgeving.

Door wisselingen in functies en het vertrek van een bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit binnen de organisatie ging SDW Roosendaal een nieuwe kandidaat werven. Tot de functie daadwerkelijk ingevuld was, had de instelling behoefte aan iemand die snel inzetbaar was en de verschillende werkzaamheden voor het in de lucht houden van het kwaliteitsmanagementsysteem op zich kon nemen. Kerteza werd gevraagd om een ervaren senior adviseur hiervoor in te zetten.

Expertise

 • Data analyse
 • ISO 9001
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Zorg

Aanpak

Kerteza leverde voor deze opdracht een senior adviseur met ruime ervaring binnen de zorgsector en met het ontwikkelen en onderhouden van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. De adviseur kreeg een coördinerende en adviserende rol binnen SDW. Voorafgaand aan de start van de tijdelijke inzet zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de invulling van de functie tussen de adviseur en de opdrachtgever afgestemd en vastgelegd. Voortgang werd structureel en periodiek geëvalueerd.

Na invulling van de openstaande vacature, zijn de interim werkzaamheden van Kerteza conform afspraak naar tevredenheid afgerond. Naast een schriftelijke en mondelinge overdracht aan de nieuwe medewerker, is door Kerteza een eindrapport geschreven voor de opdrachtgever met daarin bevindingen en aanbevelingen ten behoeve van verdere doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen SDW.

Resultaat

In de periode dat binnen de organisatie geen eigen medewerker beschikbaar was, heeft Kerteza volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ondersteunen van en advies aan de leiding van de organisatie (RvB, sectormanagers, unitmanagers) ten behoeve van het onderhouden en verder ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Onderhouden van het geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015, het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en andere wet- en regelgeving.
 • Coördineren van de interne audits, planning, overzicht houden, instrueren en zo nodig coaching van de auditoren, voortgangsbewaking, controleren van auditrapporten. Rapportage opstellen van interne audits op SDW-niveau aan RvB / MT.
 • Coördineren van actieplannen, waaronder het actieplan van de certificeringsaudit.
 • Voorbereiden van het cliënttevredenheidsonderzoek (1x per 2 jaar) en adviseren ten aanzien van verbeterplannen.
 • Helpen bij opschonen van het kwaliteitshandboek en adviesfunctie ten behoeve van een ‘regelarm’ kwaliteitsmanagementsysteem (beperken onnodige registratielast, zoals een onwerkbare veelheid van protocollen en registraties die onvoldoende nut hebben of hinderlijk omslachtig zijn in de praktijk).
 • Op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem en integratie met de Planning & Control cyclus.
 • Gegevens verzamelen en opstellen van rapportages ten behoeve van het management, zoals een kwaliteitsrapport, directiebeoordeling, teamreflecties, ….
 • Inwerken van de nieuwe bedrijfskundig analist / adviseur kwaliteit

“De invulling van de opdracht is naar volle tevredenheid verlopen. De senior adviseur van Kerteza heeft duidelijk ruime kennis van de zorg; dat werkt heel prettig. De communicatie, de adviesrol, de aanpak en het resultaat voldeden helemaal aan onze verwachtingen.”
Ralph van Kuijeren, Manager Financiën, Control & IT bij of SDW Zorg

Deel dit bericht

Misschien is deze casus interessant of relevant voor een collega of vriend. Sharing is caring…

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *