Met de verkregen kennis en met het verkregen inzicht om de basisoorzaken en de omvang vast te stellen hebben de medewerkers geleerd om:

  • afwijkingen voldoende feitelijk te formuleren;
  • een efficiënte oorzaak-omvanganalyse te doen;
  • verschillende oplossingsrichtingen te formuleren en daarbinnen de juiste te kiezen.

Met dit inzicht zijn de cursisten bewuster geworden van nut en noodzaak van feitelijk formuleren en daarop analyseren naar oorzaken en omvang. Er worden nu ook corrigerende maatregelen getroffen die bijdragen aan het wegnemen van een geanalyseerde basisoorzaak. Dit maakt ook dat de toetsing op doeltreffendheid effectiever kan worden ingezet en uitgevoerd.