View Post

Kerteza-insides – nieuwsbrief september 2020

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte  U ontvangt onze Kerteza-nieuwsbrief zodat u tweemaandelijks op de hoogte wordt gehouden over de laatste updates bij Kerteza. Wij stellen u graag voor… Henk Greuter, Directeur Innovatie & HRM bij Kerteza heeft een brede ervaring opgebouwd als programmamanager kwaliteit- en patiëntveiligheid en procesoptimalisatie in diverse ziekenhuizen. Henk schreef een blog over het belang van leiderschap en eigenaarschap bij complexe …

View Post

Kerteza-4Fasenmodel®/ Management uitgelicht

In Nieuws by Anja Tolle

Kerteza-4Fasenmodel®/ Management uitgelicht Leiderschap en eigenaarschap bij verandertrajecten   Leiderschap en eigenaarschap is bij verandertrajecten van cruciaal belang voor een succesvolle transitie en het behalen van de gewenste doelen. Kerteza wordt regelmatig door zorgaanbieders gevraagd om te ondersteunen bij complexe organisatievraagstukken en verandertrajecten. Opvallend is dat het belang van leiderschap en het tonen van eigenaarschap vaak wordt onderschat in deze trajecten.Wanneer een (duurzame) …

View Post

Nieuw – Kerteza-Academy – E-learning platform

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte  Vandaag lanceren wij de Kerteza-Academy! Dit is een online platform waar u via e-learning een aantal cursussen van Kerteza kan volgen. De trainingen die in het najaar van 2020 beschikbaar worden, richten zich op het uitvoeren van audits en het interpreteren van referentiekaders. De eerste module die we lanceren in onze Kerteza-Academy is “Intern Auditor ISO 15189:2012”. Wilt u …

View Post

Proefaudit Noordwest Ziekenhuisgroep ter voorbereiding op externe NIAZ audit

In Casussen by Anja Tolle

  Proefaudit   Noordwest Ziekenhuisgroep   Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft Kerteza binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep een proefaudit uitgevoerd op de Verplichte InstellingsRichtlijnen (VIR’s) van de Qmentum Global normensets, ter voorbereiding op de externe NIAZ audit. Het doel was om een goed beeld te krijgen van de implementatiegraad van de VIR’s. De onderzoeksvragen die samen met de opdrachtgever zijn …

View Post

Vereenvoudiging Kwaliteits-Management-Systeem

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte  De beste zorg leveren met minder kosten en minder verspillingen? Dat kan met een kwaliteitssysteem dat aansluit bij de verwachtingen van zorgprofessionals, management en alle andere medewerkers. Benieuwd hoe dat kan? Lees verder en ontdek het snel.   Vaak worden complex ingerichte kwaliteitssystemen en accreditaties als ‘hinderlijk’, ‘niet nuttig’ of ‘niet voldoende bijdragend tot het echte werk’ beschouwd. Dit …

View Post

Kerteza-4Fasenmodel®/ Organisatiecultuur uitgelicht

In Nieuws by Anja Tolle

Als (te) weinig aandacht besteed wordt aan de cultuur van de organisatie tijdens organisatieveranderingen, kan (duurzame) implementatie van de verandering een moeizaam proces worden. Successen bij verandertrajecten worden beïnvloed door de mate waarin medewerkers in de verandering worden meegenomen en erin geloven. Organisatiecultuur is een serie waarden, basisopvattingen, inzichten en denkwijzen die door alle medewerkers van een organisatie gedeeld wordt. …

View Post

Kerteza – nieuwsbrief van juli 2020

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte  U ontvangt onze Kerteza-nieuwsbrief zodat u tweemaandelijks op de hoogte wordt gehouden over de laatste updates bij Kerteza. Kerteza-Academy   15 augustus lanceren wij de Kerteza-Academy, een online platform waar u viae-learning een aantal cursussen van Kerteza kan volgen. De trainingen die in het najaar van 2020 beschikbaar worden, richten zich op het uitvoeren van audits en het interpreteren …

View Post

Interim Functie – ICM – Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen by Anja Tolle

  Interim Functie ICM (Implementatie Integraal Capaciteitsmanagement) Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam   Kerteza werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. Onderzocht werd of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie hebben voor medisch specialistische zorg …

View Post

Nieuw: Kerteza biedt nu online trainingen aan

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte  We kregen de afgelopen weken van onze klanten vele verzoeken om bestaande trainingen online aan te bieden. Kerteza heeft daarom enkele bestaande trainingen omgezet naar volwaardige online trainingen.We hebben de opbouw aangepast en gebruiken passende didactische werkvormen. De online trainingen bestaan uit meerdere korte sessies met de nodige afwisseling en praktische oefeningen.Wij bieden volgende eendaagse online trainingen aan:-Basistraining interne …

View Post

Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

In Casussen by Anja Tolle

  Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland   Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza KWF, Stichting Kanker.nl,  IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren. Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg …