Uitvoeren van proces- of thematische audits

Uitvoeren van proces- of thematische audits

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel.
Zorg er daarom voor dat uw medewerkers goed zijn opgeleid om professionele proces- of themaaudits uit te voeren binnen uw organisatie.

Wanneer interne audits binnen een afdeling of organisatieonderdeel worden uitgevoerd wordt de context en de keten te vaak uit het oog verloren. Veel processen en thema’s (bv. kwaliteitsverbetering, risicomanagement, apparatuurbeheer, HRM, …) overstijgen een afdeling of organisatie onderdeel. Om inzicht te krijgen in het functioneren van deze processen voert u audits uit waarin alle spelers in het proces betrokken worden. Dit vraagt aparte vaardigheden van de auditoren.

Tijdens de training hanteren we het referentiekader waaraan uw organisatie wil voldoen. Naast kwaliteitsnormen (bv. Qmentum global, JCI, ISO, HKZ, …) kan het dat u wil voldoen aan specifieke richtlijnen vanuit een beroepsgroep of inspectie. In de voorbereidingsfase maken we deze training op maat van de behoeften en wensen van uw organisatie.

Doel

Deze training richt zich op de auditvaardigheden nodig om een interne audit degelijk voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Daarbij ligt de focus op de samenhang van het systeem. Naast de individuele schakels wordt bij een proces- of thema audit ook gericht aandacht gegeven aan de raakvlakken tussen de verschillende schakels.

Kerteza leidt uw medewerkers op tot interne auditoren om proces- of thema audits uit te voeren. De auditoren leren een praktisch bruikbare methodiek om de procesverloop of het thema door de organisatie te kunnen toetsen.

De auditoren leren:

 • De interne audit uit te voeren vertrekkende vanuit de basisfilosofie van het betreffende normenkader of referentiekader
 • Uitvoeren van audits die aansluiten bij zowel de essentie van organisatieprocessen en/of thema’s als bij de essentie van het gekozen referentiekader
 • Oefenen van vaardigheden om op een gestructureerde manier audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
 • Opstellen van een professioneel auditrapport ten behoeve van het management

De kernwoorden bij het beoogde resultaat voor uw volgende audits zijn; objectiviteit, professionaliteit, procesgericht en methodisch handelen.

Werkwijze

De auditprocedure van uw eigen organisatie vormt de basis voor deze training. Stap voor stap worden alle fasen van de interne audit behandeld. De door Kerteza ontwikkelde casuïstiek helpt de deelnemers om de vaardigheden nodig voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een proces- en thema-audit aan te leren of aan te scherpen.

De training is interactief. Naast het aanreiken van theoretische kennis, worden de deelnemers intensief begeleid tijdens de oefeningen. De kennis en ervaring van de trainer staan continu ter beschikking van de deelnemers.

Naast deze training met casuïstiek kunt u ook kiezen voor een praktijkvariant, waarbij de auditoren daadwerkelijk een proces- of thema-audit uitvoeren in uw organisatie als onderdeel van de training (met ‘coaching on the job’). De praktijktraining levert naast ervaren auditoren ook meerdere uitgevoerde audits en auditrapporten op. Klik hier voor meer informatie over de praktijktraining.

Doelgroep

Deze audittraining is geschikt voor alle medewerkers die als auditor proces- of thema-audits zullen uitvoeren. Ook is deze training geschikt voor deelnemers die hun auditvaardigheden wensen aan te scherpen.

Programma

Tijdens de training komen volgende zaken aan bod:

 • Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Processen, ketens, thema’s en hun samenhang
 • De bedoeling en interpretatie van het (door uw organisatie gekozen) referentiekader
 • Efficiënt en effectief doornemen en analyseren van kwaliteitsdocumentatie
 • Opstellen van een planning voor de proces- of thema-audit
 • Voorbereiding van de audit
 • Verschillende methoden bij het uitvoeren van een proces- of thema-audit
 • Interviewtechnieken
 • Observatietechnieken
 • Communicatieve -en auditvaardigheden
 • Opstellen van een professioneel auditrapport

Opleidingen en trainingen

Uitvoeren van proces- of thematische audits

Kerteza Academy kan de trainingen en opleidingen op de voor u best passende manier organiseren.

Uitvoeren van proces- of thematische audits

Wij bieden trainingen en opleidingen aan die in uw eigen organisatie georganiseerd worden. Deze worden volledig op maat van uw organisatie ingericht.

Praktische informatie: Wij bieden trainingen en opleidingen aan die in uw eigen organisatie georganiseerd worden. Deze worden volledig op maat van uw organisatie ingericht. In overleg met u zullen wij bepalen welke onderwerpen tijdens de cursus best centraal staan. Ook het aantal cursisten, data en de locatie van de training wordt in overleg afgestemd.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.

Certificaat: Na afronding van de training ontvangt u op basis van aanwezigheid en actieve deelname een certificaat van deelname.
Syllabus: Aan het begin van de training ontvangen deelnemers een syllabus met het programma, achtergrondinformatie als naslag, de gebruikte dia’s en oefeningen.
Vraag meer informatie aan
Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Afdeling *
Functie *
Uw vraag

Ontdek wat Kerteza Academy voor u kan betekenen.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Download hier de pdf

Vul het formulier in en ontvang de PDF rechtstreeks in je inbox!

Voornaam *
Achternaam *
E-mail *
Afdeling *
Instelling *
Functie *

Duineneind 16 bus 1, 2460 Kasterlee, België

Tel.: +32 14 25 90 00
E-mailadres: academy@kerteza.com

Contacteer ons

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Instelling *
Functie *
Afdeling *