Workshop 4-O-systematiek in Meander Medisch Centrum

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

De afdeling Medische Microbiologie en Immunologie van het Meander Medisch Centrum heeft een ISO 15189:2012 geaccrediteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen de organisatie is in iTask een flow voor de registratie, analyse, afhandeling en opvolging van afwijkingen beschikbaar.

Om te bereiken dat de afhandeling van eigen afwijkingen met voldoende diepgang wordt uitgevoerd en dat de juiste corrigerende maatregelen worden getroffen, was de behoefte om de kennis en vaardigheden voor het toepassen van de 4-O-systematiek uit te breiden aanwezig.

Image

Expertise

 • ISO 15189
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Continu verbeteren
 • Analyse naar basisoorzaak en omvang
 • Feitelijk rapporteren
 • 4-O-systematiek
 • Infoland / Zenya / iTask
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza heeft op basis van documentatie van de organisatie een praktisch en interactief programma op maat samengesteld. De eigen procedure voor het be- en afhandelen van afwijkingen en voorbeelden van gerapporteerde afwijkingen uit de eigen organisatie zijn hierbij als leidraad gebruikt.

 • Een korte theoretische inleiding van de 4-O-systematiek in relatie tot de vereisten van de ISO 15189:2012 is plenair behandeld.
 • Vervolgens is in subgroepen geoefend met de vaardigheden die bij het hanteren van de 4-O-systematiek relevant zijn.
 • In alle oefeningen is gebruik gemaakt van voorbeelden van eerder gerapporteerde en afgehandelde afwijkingen uit de eigen organisatie.
Image

Resultaat

Met de verkregen kennis en met het verkregen inzicht om de basisoorzaken en de omvang vast te stellen hebben de medewerkers geleerd om:

 • afwijkingen voldoende feitelijk te formuleren;
 • een efficiënte oorzaak-omvanganalyse te doen;
 • verschillende oplossingsrichtingen te formuleren en daarbinnen de juiste te kiezen.

Met dit inzicht zijn de cursisten bewuster geworden van nut en noodzaak van feitelijk formuleren en daarop analyseren naar oorzaken en omvang. Er worden nu ook corrigerende maatregelen getroffen die bijdragen aan het wegnemen van een geanalyseerde basisoorzaak. Dit maakt ook dat de toetsing op doeltreffendheid effectiever kan worden ingezet en uitgevoerd.

Een samenwerking tussen

Image
Image