Vereenvoudiging Kwaliteits-Management-Systeem

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte 

De beste zorg leveren met minder kosten en minder verspillingen? Dat kan met een kwaliteitssysteem dat aansluit bij de verwachtingen van zorgprofessionals, management en alle andere medewerkers.

Benieuwd hoe dat kan? Lees verder en ontdek het snel.

 

Vaak worden complex ingerichte kwaliteitssystemen en accreditaties als 'hinderlijk', 'niet nuttig' of 'niet voldoende bijdragend tot het echte werk' beschouwd. Dit omwille van:
▪️ (hoge) kosten
▪️ extra en/of onzinnige inspanningen
▪️ verhoogde registratielast
▪️ zich niet herkennen in té strenge of onduidelijk normen
▪️ weinig toegevoegde waarde voor patiënt, laboratoriumklant én professional

Kerteza heeft een roadmap ontwikkeld om een oplossing te bieden voor bovenstaande problemen en bedenkingen.

Roadmap vereenvoudiging kwaliteitsmanagementsysteem

Met deze roadmap begeleiden wij u bij het vereenvoudigen van uw bestaand kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem. Dit ongeacht het normenkader dat u gebruikt (NIAZ, JCI, ISO, …). 

De vereenvoudiging leidt tot een compact, werkbaar en ‘maatwerk’ kwaliteitssysteem. De roadmap zorgt voor draagvlak bij uw medewerkers omdat alles aansluit op de leefwereld en verwachtingen van betrokkenen. Tevens wordt gezorgd dat uw organisatie zich kan blijven benchmarken en dat u blijft voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Ons ultieme doel? Minder kosten, minder verspilling en meer kwaliteit.

Hoe werkt onze roadmap?

Tijdens een intakegesprek bespreken we met u de gewenste uitkomst en aanpak die in 4 fasen wordt ingedeeld:

Fase 1: we brengen het functioneren van het kwaliteitssysteem in kaart en wat vereenvoudigd kan worden.

Fase 2: na de bespreking van de resultaten stellen we een diagnose en ontwerpen we de implementatiefase. We focussen ons hier sterk op het creëren van draagvlak en het leveren van maatwerk. 

Fase 3: dit ontwerp vertalen we samen met u naar een plan van aanpak. Dit vormt de leidraad voor de implementatie en borging van het vereenvoudigde kwaliteitssysteem.

Fase 4: we bewaken continu de voortgang en de vooraf vastgestelde resultaten.

Wilt u uw kwaliteitssysteem vereenvoudigen? 
Benieuwd hoe Kerteza hierbij kan ondersteunen?


Meer informatie