training

Training tot intern auditor

Voor iedereen die als interne auditor aan de slag wil gaan, bieden wij deze tweedaagse training met ‘open inschrijving’ aan in Nederland en Vlaanderen. De training kan ook in uw organisatie georganiseerd worden.

Algemeen


Deze training is speciaal ontwikkeld voor personen die zich willen bekwamen in het voorbereiden, uitvoeren en professioneel uitvoeren van interne audits.

Het uitvoeren van een interne audit vereist dezelfde vaardigheden ongeacht branche of sector. Daarom heeft Kerteza een universele audittraining en casuïstiek ontwikkeld waaraan mensen met verschillende achtergronden en sectoren (zorg, dienstverlening, overheid, industrie, luchtvaart, petrochemie, …) kunnen deelnemen.

Tijdens deze training komt een aantal referentiekaders aan bod waaronder JCI, NIAZ, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2019, HKZ, Prezo, …. Daarbij laten wij zien dat er veel overeenkomsten zijn en dat deze allen bedoeld zijn om organisaties beter te laten presteren. Daarin wordt een gemeenschappelijke deler en de ‘bedoeling’ van normen behandeld.

Naast een pragmatische benadering van de norminterpretatie (vertrekkende vanuit de ‘geest’ niet ‘letter’ van de norm), gaat deze training voornamelijk in op het aanleren en aanscherpen van auditvaardigheden.

De training voldoet aan de ISO 19011:2018 (richtlijnen voor auditen van een managementsysteem).

De deelnemers leren op een gestructureerde, efficiënte en effectieve wijze een audit voor te bereiden. Tijdens de uitvoering van de audit weten de deelnemers hoe zij de essentie van de norm en de werkprocessen kunnen toetsen. De bevindingen leren zij vastleggen in een professioneel en met objectieve feiten onderbouwd auditrapport.

Meteen inschrijven

Doel

Het doel van de training is:

 • Interne audits uitvoeren vanuit de basisfilosofie van normenkaders
 • Uitvoeren van audits die aansluiten bij zowel de essentie van de organisatieprocessen als bij de essentie van de normenkaders
 • Inoefenen van vaardigheden om op een gestructureerde manier een audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
 • Opstellen van een professioneel auditrapport ten behoeve van het management
 • Het bijbrengen van de nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem
 • Het kunnen gebruiken van het intern auditsysteem voor het in stand houden van het kwaliteitsmanagementsysteem en ter voorbereiding van de externe audit

De kernwoorden bij het beoogde resultaat voor uw volgende audits zijn: objectiviteit, professionaliteit en methodisch handelen.

 


Werkwijze

Tijdens deze training vormen de door ons ontwikkelde praktijkvoorbeelden het uitgangspunt. Onze Kerteza trainer gebruikt voorbeelden die aansluiten bij de achtergrond van de deelnemers. Deze concrete voorbeelden bewerkstelligen een maximaal leereffect bij het voorbereiden, het uitvoeren en het rapporteren van een interne audit. Tevens wordt door norminterpretatie-oefeningen en door een uitgebreide toelichting op de normen meer inzicht verkregen in het voor uw organisatie betreffende referentiekader. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij het vertalen van de normen naar uw eigen praktijksituatie.

Door het aantal deelnemers te beperken wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. Tijdens de presentaties en oefeningen in de training wordt de ervaring van de trainer volledig ter beschikking van de deelnemers gesteld.


Doelgroep

De audittraining is bestemd voor:

 • Iedereen die betrokken gaat worden bij de uitvoering van interne audits binnen uw organisatie
 • Kwaliteitsverantwoordelijken en kwaliteitsmedewerkers die een intern auditsysteem gaan opzetten, implementeren en onderhouden
 • Professionals en leidinggevenden die hun kennis van het kwaliteitsmanagementsysteem en de beoordeling daarvan willen verruimen en eventueel zelf interne audits willen uitvoeren


Programma

Deze training met open inschrijving bieden wij ook in-company aan.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u het contactformulier invullen of ons bellen of mailen.

Contactformulier

Tijdens de training komen volgende zaken aan bod:

 • Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • De bedoeling en interpretatie van normenkaders
 • Voorbereiden van de audit
 • Efficiënt en effectief doornemen en analyseren van kwaliteitsdocumentatie
 • Opstellen van een planning voor het auditbezoek
 • Verschillende methoden bij het uitvoeren van een audit
 • Interviewtechnieken
 • Observatietechnieken
 • Communicatieve -en auditvaardigheden
 • Feitelijk rapporteren


Praktische informatie

Deze tweedaagse training wordt verzorgd in de Jaarbeurs te Utrecht (NL) of in de Officenter te Geel (B). U betaalt voor deze tweedaagse training €995 per persoon (exclusief BTW). In de prijs zijn naast deelname aan de training ook lunch, koffie en thee inbegrepen.

CERTIFICAAT
Na afronding van de training ontvangt u op basis van aanwezigheid en actieve deelname een certificaat van deelname.

SYLLABUS
Aan het begin van de training ontvangen deelnemers een syllabus met het programma, achtergrondinformatie als naslag, de gebruikte dia’s en oefeningen.


Locatie


NEDERLAND

Jaarbeurs
Utrecht

Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Nederland


BELGIE (VLAANDEREN)

Officenter
Geel

Kleinhoefstraat 5
2440 Geel
België

 

Inschrijven Nederland

Deze training wordt georganiseerd met open inschrijving (of eventueel bij u op locatie). U kunt zich direct inschrijven voor deze training met open inschrijving door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijven Vlaanderen

Deze training wordt  georganiseerd met open inschrijving (of eventueel bij u op locatie). U kunt zich direct inschrijven voor deze training met open inschrijving door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Download onze organisatiefolder of neem gerust contact met ons op via het contactformulier.