training

Training intern auditor met tracermethodiek

De tracermethodiek is een audittechniek die het spoor van één of enkele patiënten, cliënten, thema’s, systemen of services volgt als leidraad voor het auditbezoek.

Algemeen

Kerteza verzorgt deze ‘in company’ training voor medewerkers die aan de slag willen met interne audits volgens de tracermethodiek.

Bij patiënten- (of cliënten-)tracers worden door de auditoren patiënten geselecteerd, waarbij hun zorg en de continuïteit daarvan binnen een afdeling of de gehele organisatie wordt gevolgd. Daarbij observeren de auditoren de mate waarin de continuïteit van zorg geborgd wordt en beoordelen zij de afspraken en regelingen rondom de directe zorg aan de patiënt. De auditoren selecteren patiënten, bekijken het patiëntendossier en spreken hiervoor met verschillende zorgverleners en eventueel de patiënt zelf.

Bij systeem- of thematracers worden ondersteunende processen en thema’s in de organisatie met de tracermethodiek gevolgd. De systeem- of thematracers hebben betrekking op ondersteunende processen en systemen zoals medicatiedistributieketen, bloedtransfusieketen, gebouwveiligheid, voorbereid zijn op noodsituaties en rampen, …


Twee varianten

We verzorgen deze training risicogericht auditen in twee varianten. Klik hier voor meer informatie:

Contactformulier

Onze diensten

Met onze diensten ondersteunen wij u bij het reduceren van kosten, elimineren van verspillingen
en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Projectmanagement

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement, de implementatie van ICT-systemen of de optimalisatie van zorg- en goederenlogistiek ... Voor welk complex verandertraject uw organisatie ook staat, met een gefaseerde aanpak begeleidt uw Kerteza-adviseur u naar het gewenste resultaat.
Interimfuncties

Hebt u dringend nood aan een professionele manager, projectleider of kwaliteitsadviseur? Kerteza stelt u op korte termijn senior adviseurs ter beschikking, ervaren in de zorg, die cruciale posities in uw organisatie kunnen invullen.
Toetsingen& audits

Hoe toekomstbestendig is uw zorginstelling? Een deskundige, onafhankelijke Kerteza-adviseur onderzoekt het en brengt uw situatie en uw ambitie in kaart. Met een helder rapport kunt u aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.
Incidenten& calamiteiten

Een incident is snel gebeurd. De calamiteit verhelpen en herhaling voorkomen is vaak heel wat anders. Kerteza onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.
Training & opleiding

Medewerkers die zich bijscholen en continu bijblijven, helpen uw organisatie vooruit. Bij Kerteza kunt u terecht voor een waaier aan opleidingen, trainingen en workshops op maat. Uw teams kunnen de theorie meteen in de praktijk omzetten.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Neem gerust contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier.

Contactformulier