training

Training intern auditor met tracermethodiek

De tracermethodiek is een audittechniek die het spoor van één of enkele patiënten, cliënten, thema’s, systemen of services volgt als leidraad voor het auditbezoek.

Algemeen


Kerteza verzorgt deze training voor medewerkers die aan de slag willen met interne audits volgens de tracermethodiek.

Bij patiënten- (of cliënten-)tracers worden door de auditoren patiënten geselecteerd, waarbij hun zorg en de continuïteit daarvan binnen een afdeling of de gehele organisatie wordt gevolgd. Daarbij observeren de auditoren de mate waarin de continuïteit van zorg geborgd wordt en beoordelen zij de afspraken en regelingen rondom de directe zorg aan de patiënt. De auditoren selecteren patiënten, bekijken het patiëntendossier en spreken met verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgproces van deze patiënten (of cliënten) en eventueel de patiënt zelf.

Bij systeem- of thematracers worden ondersteunende processen en thema’s in de organisatie met de tracermethodiek gevolgd. De systeem- of thematracers hebben betrekking op ondersteunende processen en systemen zoals medicatiedistributieketen, bloedtransfusieketen, gebouwveiligheid en voorbereid zijn op noodsituaties en rampen, …


Twee varianten

We verzorgen deze training ’tracermethodiek’ in twee varianten. Klik hier voor meer informatie:

Contactformulier

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Download onze organisatiefolder of neem gerust contact met ons op via het contactformulier.