training

Praktijktraining tot intern auditor

De training combineert theorie en praktijk, doordat de auditoren daadwerkelijk een audit uitvoeren in uw organisatie als onderdeel van de training (met ‘coaching on the job’). De training levert naast ervaren auditoren ook meerdere uitgevoerde audits en auditrapporten op.

Algemeen


Kerteza verzorgt deze training bij u op locatie. Tijdens deze praktijktraining voeren de deelnemers daadwerkelijk audits uit in de eigen organisatie en dit onder begeleiding van onze trainers. In overleg met u worden de de processen, afdelingen en normcriteria voor de uit te voeren audits voorafgaand aan de training geselecteerd. De deelnemers ervaren een optimaal leereffect, doordat zij direct met de theorie aan de slag gaan. De auditoren worden op een gestructureerde wijze door het volledige auditproces begeleid. Onder begeleiding van de trainers oefenen de deelnemers hun vaardigheden en krijgen meteen constructieve feedback.

Tijdens de training hanteren wij het normenkader / referentiekader dat door uw organisatie gekozen is. Wij verzorgen trainingen met volgende referentiekaders:
NIAZ, JCI, ISO 9001:2015, NEN-EN 15224:2017, HKZ, PREZO, ISO 15189:2012, ISO 17025:2018, FACT-JACIE, ISO 22870:2016, ISO 27001:2019, NEN 7510:2017, ISO 31000:2018 en ISO 22367:2020.

Tijdens de trainingen met de normenkaders van NIAZ en JCI leren wij de auditoren hun audits uit te voeren met behulp van de tracermethodiek (patiëntentracers en systeemtracers). Op verzoek kunnen wij deze tracermethodiek ook toepassen bij trainingen met de andere normenkaders.


Doel

De deelnemers leren:

 • Hoe de audit te gebruiken voor verbetering van de eigen werkprocessen
 • Zelfstandig audits voorbereiden, uitvoeren en rapporteren
 • Hoe het normenkader / referentiekader gericht te toetsen tijdens de audit.
 • Vaardigheden (onder andere observatie- en interviewtechnieken) om audits op een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren.

De kernwoorden passend bij deze training zijn leren in de praktijk, objectief en professioneel.

 


Werkwijze

De auditplanning en de processen van uw eigen organisatie vormen de basis voor de opzet van deze training. Aan het einde zijn niet enkel uw auditoren opgeleid, maar heeft u tevens meerdere auditrapporten waarmee u uw organisatie beter kunt laten presteren. De deelnemers worden opgedeeld in auditteams die als onderdeel van de training elk een audit zullen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren in uw organisatie.

De eerste dag van de training krijgen de deelnemers de theoretische achtergrond aangereikt om een goede audit uit te voeren. Tevens hebben zij aan het einde van deze eerste dag hun audit deels voorbereid. Tussen de eerste en de tweede dag bereidt ieder auditteam zijn audit verder voor. 

De tweede dag van de training voeren de auditoren hun audits uit onder begeleiding van de trainer(s). Aansluitend ondersteunt de trainer hen bij het schrijven van een professioneel auditrapport.


Doelgroep

Deze audittraining is geschikt voor alle medewerkers die als auditor aan de slag zullen gaan of hun auditvaardigheden wensen aan te scherpen.


Programma

Deze training wordt ‘in company’ gegeven. Het aantal deelnemers, de data en de locatie van de training worden in overleg afgestemd.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u het contactformulier invullen of kunt u ons bellen of mailen.

Contactformulier

Tijdens de training komen volgende zaken aan bod:

 • Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Doel en interpretatie van het (door uw organisatie gekozen) normenkader
 • Efficiënt en effectief doornemen en analyseren van kwaliteitsdocumentatie
 • Opstellen van een planning voor het auditbezoek
 • Voorbereiding van de audit
 • Verschillende methodieken voor het uitvoeren van een audit
 • Interviewtechnieken
 • Observatietechnieken
 • Communicatieve -en auditvaardigheden
 • Uitvoeren van de audit in de praktijk, incl. openings- en slotgesprek
 • Opstellen van een professioneel auditrapport

CERTIFICAAT
Na afronding van de training ontvangt u op basis van aanwezigheid en actieve deelname een certificaat van deelname.

SYLLABUS
Aan het begin van de training ontvangen deelnemers een syllabus met het programma, achtergrondinformatie als naslag, de gebruikte dia’s, en oefeningen.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Download onze organisatiefolder of neem gerust contact met ons op via het contactformulier.