opleiding

Opleiding tot visitator wetenschappelijke vereniging

Algemeen


Kwaliteitsvisitaties geven inzicht in het functioneren van vakgroepen, maatschappen of opleidingen.

Kerteza begeleidt wetenschappelijke- en beroepsverenigingen bij het optimaliseren van hun visitatieproces waarbij wij onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van normen en ervaring met het inrichten en uitvoeren van beoordelingen met u delen.

Wanneer een referentiekader al beschikbaar is, verzorgt Kerteza de opleiding voor visitatoren om aan de hand van deze norm een professionele visitatie uit te voeren..


Wat kunt u van Kerteza verwachten?


Kerteza heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en spreekt de taal van de sector en uw medewerkers.

Wij denken graag met u mee in het optimaliseren van uw visitaties. Afhankelijk van de fase waarin de kwaliteitsvisitaties zich bevindt, biedt Kerteza een traject aan op maat.

Hierbij kunt u denken aan:

-              Ontwikkelen van een referentiekader/ richtlijn/ leidraad
-              Ontwikkelen van een beoordelings-/visitatiebeleid
-              Opleiden van visitatoren
-              Begeleiding bij het uitvoeren van visitaties in de praktijk.


Moet de leidraad nog vertaald worden naar een objectieve norm, dan adviseert Kerteza bij de normontwikkeling. Wij geven enerzijds tips in de formulering van normen, anderzijds reviseren wij al ontwikkelde normen en voorzien we deze van gerichte en constructieve feedback.

Een volgende stap is het opstellen van een beleid dat als raamwerk dient voor alle betrokken partijen.

Heeft u de leidraad reeds vertaald, uw beleid geformuleerd en wilt u de visitatoren leren toetsen met deze norm, dan verzorgt Kerteza een training die focust op de praktische kant. Deze training reikt handvaten aan om visitatoren hun visitatie op een gestructureerde en professionele wijze voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Tevens komt uitgebreid aan bod hoe zij de norm kunnen interpreteren en objectieve feiten kunnen verzamelen. Vanzelfsprekend wordt de training in goed onderling overleg met u afgestemd.

Mogelijk zijn uw visitatoren al opgeleid en heeft u behoefte aan een verdiepende opleiding waarbij de visitatoren direct feedback krijgen in de praktijk. In dat geval kunnen wij u visitatoren in de praktijk begeleiden en coachen.

Zo optimaliseerden we het visitatiesysteem bij onder andere de NIV, de NVA, de NVvH, de NOV, de NVR, de NOVG en de NVKNO. Door te focussen op een eenduidige formulering van de criteria in de norm en de vijfpuntschaal, konden we visitatoren snel en gericht opleiden en omscholen. Daardoor werd de visitatie inhoudelijk beter voor alle betrokkenen.


Meer informatie

Wilt u weten wat Kerteza voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan gerust contact op of stel uw vraag via het contactformulier.

Ontdek wat Kerteza voor u kan betekenen.

Download onze organisatiefolder of neem gerust contact met ons op via het contactformulier.