Training waarderend auditen

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by Olivia Coppin

Image
Image

Vraag van de klant

Binnen het Erasmus mc worden al heel wat jaren interne audits uitgevoerd door een ervaren groep interne auditoren. Het ziekenhuis wilde een beweging maken naar waarderend auditen. Daarom werd in 2021 Kerteza gevraagd om een bijscholing in waarderend auditen te organiseren. Ook in 2022 is een nieuwe training aangevraagd, zodat de volledige groep auditoren de bijscholing kon worden aangeboden.

De wens was om de bijscholing te organiseren voorafgaand aan de tracerweek zodat de methode van waarderend auditen direct kon worden toegepast.

Het effect van de training moest zijn dat de auditoren kennis en vaardigheden ontwikkelden om op een waarderende wijze de juiste vragen te stellen en de bevindingen juist te rapporteren.

Image

Expertise

  • Waarderend auditen
  • Tracermethodiek
  • Interviewtechnieken
  • Qmentum normen
  • Ruime auditervaring
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza verzorgde in totaal acht bijscholingen waarderend auditen, waarbij een grote groep deelnemers werd geschoold verdeeld over 8 trainingsgroepen (in 2021 en 2022). De bijscholing sloot aan bij de reeds bestaande kennis en ervaring, met de focus op verdieping in de waarderende auditmethodiek.

Naast het theoretische deel van de bijscholing is vooral geoefend met het stellen van waarderende vragen en het formuleren van bevindingen n.a.v. een waarderende audit.

Na de tracerweek werd met de auditteams een individueel terugkom moment georganiseerd waarbij de aanpak van de waarderende audit methode, de auditrapporten en aanvullende tips en trucs werden besproken.

Image

Resultaat

De deelnemers vonden de bijscholing van toegevoegde waarde en waardeerden vooral de praktische oefeningen en voorbeelden uit de praktijk. De feedback op de rapportage na de tracerweek was zeer leerzaam en waardevol.

Een samenwerking tussen

Image
Image