Training projectmanagement

In Casussen 2, Nederland, Projectmanagement by Olivia Coppin

Shop Apotheke
Image

Vraag van de klant

Binnen Shop-Apotheke, een van de grootste online apotheken  in Europa, ontstond de behoefte om zich verder te professionaliseren in projectmatig werken. Aan Kerteza werd de vraag gesteld om voor een aantal sleutelfunctionarissen een training ‘Projectmanagement’ te organiseren waarbij naast het toelichten van de basisprincipes ook ingegaan werd op verdiepende kennis en vaardigheden voor professionalisering van de projectmanagement-methodiek.

Image

Expertise

  • Projectmanagement-methodieken
  • Verandermanagement
  • Soft skills
  • Communicatie
  • Risicomanagement
  • Programmamanagement
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza organiseerde een tweedaagse training ‘projectmanagement’ waarbij ingegaan werd op de ‘best practice principes’ voor het managen en beheersen van verschillende soorten projecten. De deelnemers werd een praktische en efficiënte projectaanpak aangeleerd, waarbij werd aangesloten bij de behoeften van Shop-Apotheke.

Vooraf werd in afstemming met de klant gezorgd dat de theorie, de casuïstiek en oefeningen zouden aansluiten bij op de specifieke leerdoelen van de deelnemers en de groep als geheel.

Centraal tijdens de training stonden de rol en de vaardigheden van de projectleider (in relatie tot de projectsponsor en andere betrokkenen bij projecten).

Doordat de training vanwege Covid-19 maatregelen niet ‘on site’ kon doorgaan, is de training volledig ‘remote’ georganiseerd via MS Teams. Daarvoor werd het programma en opzet van de oefeningen conform aangepast.

Tijdens de training werd de theorie steeds gekoppeld aan praktische voorbeelden en werd geoefend met casuïstiek vanuit de eigen situatie.

Image

Resultaat

De online variant van deze training werd door de deelnemers als bijzonder interactief en leerzaam ervaren. Door deelname van een groot aantal interne medewerkers sprak iedereen na de training dezelfde ‘projecttaal’ en werd een uniforme werkwijze voor toepassing in de verschillende projecten aangeleerd.

Een samenwerking tussen

Image
Image