Training “Interne auditor JCI met tracermethodiek” in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat opgezet is volgens de JCI Standards. De organisatie is geaccrediteerd door JCI.

In het verleden werden verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Door omstandigheden is een situatie ontstaan waarbinnen bijna geen van deze opgeleide medewerkers in de praktijk audits uitvoerden.

De audits die wel uitgevoerd werden, werden gedaan door medewerkers van de stafdienst Kwaliteit aan de hand van vooraf opgestelde vragenlijsten waarbij de praktijk werd getoetst aan de JCI standaarden.

De wens van de organisatie is om een nieuwe groep medewerkers op te leiden tot intern auditor. Hierbij wil de organisatie gebruik maken van de ‘tracer’-methodiek, waarbij het spoor (een tracer) van cliënt of thema als leidraad voor het auditbezoek wordt gebruikt. Tijdens de opleiding wenste het ziekenhuis ook het nieuwe auditbeleid en de planning van de audits te bespreken. Voor deze opleiding kwam het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV terecht bij Kerteza.

Image

Expertise

  • JCI Standards
  • Tracermethodiek
  • Toetsing
  • Training
  • Zorgprocessen
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Vereenvoudiging auditsysteem
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza heeft tijdens deze training 12 personen opgeleid. Het leerdoel was om de deelnemers te onderwijzen in de tracermethodiek en hen de bekwaamheden en competenties te geven om een tracer te kunnen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren. Dit allemaal met het vertalen van de filosofie en interpretatie van de JCI Standards naar een interne audit.

Voor de eigenlijke audit werden de deelnemers verdeeld in auditteams van twee tot drie deelnemers. De deelnemers, die vooral vanuit de apotheek kwamen en het beheer en het gebruik van medicatie als scope van de tracer hadden, gingen tijdens de audit zelf ‘in the lead’.

Tijdens de eerste opleidingsdag werden de auditoren begeleid en ondersteund bij het voorbereiden van een traceraudit die ze nadien, op dag twee, onder begeleiding en ondersteuning van de Kerteza adviseur/trainer zelf zouden uitvoeren.

Op de derde dag schreven de deelnemers gezamenlijk een rapport van de audit die ze op dag twee uitgevoerd hadden. Ook hier werd ondersteuning en begeleiding van de Kerteza adviseurs/trainers ingezet.

Image

Resultaat

Na de bijscholing kregen de deelnemers een certificaat van deelname. Zij zijn nu in staat geheel zelfstandig een efficiënte interne audit aan de hand van de tracermethodiek uit te voeren met de JCI Standards als referentiekader.

Een samenwerking tussen

Image
Image