Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem in ZorgSaam

In Casussen by Anja Tolle

 

Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem
in ZorgSaam

 

Bij ZorgSaam, een instelling bestaande uit zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg als ouderenzorg, werd Kerteza ingeschakeld voor het begeleiden van de organisatie bij een werkbaar en doelmatig ingericht kwaliteitssysteem.

Dit in combinatie met twee deelprojecten, waaronder optimalisatie van het documentbeheer en onderliggend het verbeteren van eigenaarschap en organisatiecultuur.

De opstart van dit project vond gelijktijdig plaats met de uitbraak van het coronavirus in België en Nederland.

De eerste fase van het project, de inventarisatiefase, kon gelukkig deels op afstand worden opgestart met behulp van digitale communicatietools zoals MS Teams. Inmiddels werd de tweede fase, de ’diagnose en ontwerpfase’ van het Kerteza-4Fasenmodel® bijna afgerond. Doordat de coronacrisis nu in een stabielere fase terecht is gekomen, worden de activiteiten steeds meer terug ‘on site’ uitgevoerd.

Op basis van conclusies en aanbevelingen uit fase 1 wordt in fase 2 in nauw overleg met de RvB en de leden van de stuurgroep een diagnose gesteld. Deze diagnose werd deels al vertaald in een gezamenlijk plan van aanpak met meetbare resultaten, om vanaf mei van start te gaan met implementeren; fase 3 van het Kerteza-4Fasenmodel®.

Het is de taak van Kerteza om als onafhankelijke partner de voortgang te bewaken, focus te houden en samen met de organisatie te zorgen dat het vooraf vastgestelde (meetbare) resultaat in september wordt behaald. Door regelmatige tussentijdse evaluaties (fase 4) worden tussentijdse resultaten bewaakt en waar nodig bijgestuurd.