Praktijktraining interne auditor NIAZ met tracermethodiek in Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Gezien het belang van interne audits voor het verschaffen van inzicht in het functioneren, de doelmatigheid en de efficiëntie van een organisatie, wenste het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een praktijktraining om een aantal medewerkers op te leiden tot interne auditoren voor het Qmentum Global referentiekader. Specifiek werd aandacht gevraagd voor het creëren van een constructieve, open sfeer te waarbinnen inzicht kan ontstaan over het functioneren van de organisatie.

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wenste gebruik te maken van de ‘tracer’-methodiek voor zijn audits. Dit betekent dat het spoor van (een tracer) cliënt of thema wordt geselecteerd als leidraad voor het auditbezoek. Voor de praktijktraining interne auditor NIAZ aan de hand van de tracermethodiek vroeg de organisatie Kerteza om hulp.

Image

Expertise

  • Tracermethodiek
  • Toetsing
  • Training
  • NIAZ (Qmentum Global)
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Zorgprocessen
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza leverde twee trainers die elk maximaal acht deelnemers opleidden gedurende twee dagen door middel van een praktijktraining. Op de eerste dag werd aan de deelnemers aangeleerd hoe ze op een gestructureerde manier een audit kunnen voorbereiden. Er werd aandacht besteed aan de auditvaardigheden en het creëren van een positieve, constructieve manier van vragen stellen. Doorheen de eerste dag bereidden de deelnemers de eigenlijke audit van dag twee voor.

Op de tweede dag werden dan een aantal traceraudits uitgevoerd door de deelnemers zelf op geselecteerde afdelingen binnen het ziekenhuis, met een Kerteza trainer als coach en begeleider.

Image

Resultaat

Na de praktijktraining waren alle deelnemers in staat om geheel zelfstandig een interne audit aan de hand van de ‘tracer’-methodiek uit te voeren. 

Zij kregen een certificaat van deelname, wat het bewijs is dat ze opgeleid zijn tot intern auditor met Qmentum Gobal als referentiekader.  

Een samenwerking tussen

Image
Image