Optimalisatie van een centrale sterilisatie-proces in ziekenhuis Maas en Kempen

In Casussen by Anja Tolle

 

Optimalisatie CSA proces in ziekenhuis Maas en Kempen

 

Ook in ziekenhuis Maas en Kempen werkt Kerteza momenteel aan de hand van het Kerteza-4Fasenmodel®  samen met het team van een centrale sterilisatieafdeling (CSA) om de werkprocessen verder te optimaliseren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te reduceren.

Eind 2019 was Kerteza betrokken bij een accreditatieprogramma voor ziekenhuis Maas en Kempen. Na een grondige inventarisatie-audit van het CSA-proces (fase 1) adviseerde Kerteza het ziekenhuis over de ruimte tot verbeteringen binnen sterilisatieafdeling.

Door de aanpak in vier overzichtelijke fasen (inventarisatie, diagnose en ontwerp, implementatie en borging, evaluatie) te doorlopen, zijn we gestart met de inventarisatie van de huidige stand van zaken.

Hoe (goed) is de structuur ingericht in het ziekenhuis?

  • Welke processen zijn lopende en kunnen we ze sneller organiseren?
  • Wat is de workload van een sterilisatieafdeling?
  • Onder welke condities kunnen we dit optimalisatieproces mogelijk maken?
  • Voldoen alle kwaliteitscontroles aan de eisen?
  • Hoe getraind zijn de medewerkers?
  • Voldoet al het werkmateriaal aan de kwaliteitseisen? 

Met behulp van ons Kerteza-4Fasenmodel® zagen wij kans de logistiek te verbeteren, de kwaliteit van het CSA-werkproces verder te optimaliseren en op diverse punten de kosten te reduceren.

Op basis van de bevindingen uit de inventarisatie bracht Kerteza een samenvattend advies uit, met haar conclusies en aanbevelingen. Dit advies vertaalde zich naar een concreet plan van aanpak dat werd voorgelegd, fase 2 van het Kerteza-4Fasenmodel®.

Momenteel wordt binnen de grenzen van het mogelijke (corona-proof) de voorgestelde verbeteringen geïmplementeerd (fase 3), zodat begin juli 2020 het project volledig overgedragen kan worden aan het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis vanaf dan de lead kan nemen in het continue verbeteren van de kwaliteit en veiligheid en kostenreductie.

Welke concrete resultaten komen voort uit dit optimalisatieproces?

  • Standaardisatie van het beleid en werkprocessen binnen CSA.
  • Implementeren van extra controlemomenten binnen het CSA proces.
  • Afstemming tussen gevraagde-benodigde middelen (capaciteitsmanagement).
  • Reductie van voorraadartikelen tot een noodzakelijke behoefte.
  • Verhoging van kennis en competenties medewerkers.