Opleiding kwaliteitsmanagement voor medisch laboratoriumspecialisten in opleiding.

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Van aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken. Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS) dit intensieve managementprogramma ontwikkeld.

Het programma vergroot de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de optimale aansturing van het medische laboratorium van de toekomst. Een lab dat opereert in een complexe omgeving, met diverse spelers en stakeholders, waar kwaliteit, efficiency, samenwerking en innovatie alleen nog maar belangrijker worden.

De cursus is opgebouwd uit drie blokken, met elk een eigen thema.

Blok 1

 • de organisatie van het ziekenhuis en de rol/positie van het lab binnen de complexe ziekenhuisorganisatie
 • ervaring uit de praktijk
 • opdracht visie/beleid.

Blok 2

 • verandermanagement en de vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan een laboratoriumorganisatie
 • oefenen met vaardigheden als communicatie, conflicthantering en leiderschapsstijlen

Blok 3

 • kwaliteitsmanagement vanuit een managementperspectief
 • de eigen rol bij interne en externe audits (voorbereiding, uitvoering, evaluatie en follow-up, hoe geef je leiding aan dit proces)
 • begeleiding van de optimalisatie van processen (Lean, Six Sigma).

Vraag aan Kerteza is om blok drie mee in te vullen.

Image

Expertise

 • Laboratoriumprocessen
 • Leiding geven
 • Kwaliteitsmanagement
 • Veiligheidsmanagement
 • Risicomanagement
 • Coaching
 • Normkennis – Norminterpretatie
 • Verandermanagement
 • Training geven
Image

Kerteza-aanpak

De training werd verzorgd door Patrick Corstiaans en Çetin Agar van Kerteza. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Kwaliteitsmanagement en referentiekaders voor de medisch laboratorium specialist
 • Verantwoordelijkheden in het kwaliteitsmanagementsysteem (met interactieve oefeningen en discussie);
 • Succesfactoren om als laboratoriumspecialist ‘in control’ te zijn ten aanzien van kwaliteit en veiligheid
 • Verbetercyclus en risicomanagement voor de laboratoriumspecialist
 • Aansturen kwaliteitsfunctionaris
 • Oefening Effectief verbeteren voor de laboratoriumspecialist
 • Praktijkoefeningen en plenaire discussie.
Image

Resultaat

Na het volgen van blok 3 in de training hebben de deelnemers inzicht in hun rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als laboratoriumspecialist in kwaliteitsmanagement. Zij hebben een aantal tools meegekregen en ingeoefend om die rol optimaal in te vullen.

Een samenwerking tussen

Image
Image