Nieuwsbrief mei | Kerteza-4Fasenmodel®

In Nieuws by Anja Tolle

Geachte 

Het Covid-19 virus brengt een crisis die we samen trotseren. Wij zien én ervaren de uitdaging waarmee zorginstellingen worden geconfronteerd. Daarom willen we u en alle medewerkers binnen uw instelling een warm hart toedragen. We hopen dat u het goed stelt en dat uw omgeving in een goede gezondheid verkeert.
 
Op momenten als deze zet Kerteza zich actief in om zorginstellingen te ondersteunen bij het aangaan van complexe uitdagingen en te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.
 
In deze update introduceren we het Kerteza-4Fasenmodel® en vertellen we u hoe Kerteza tijdens de coronacrisis een aantal instellingen ondersteunt.

Nieuw! Het Kerteza-4Fasenmodel®

Kerteza helpt bij kosten besparen, kwaliteit en efficiëntie verhogen en verspillingen tegengaan.
 
Hiervoor introduceren wij het Kerteza-4Fasenmodel®, zie figuur hieronder. In dit nieuw ontwikkelde Kerteza-4Fasenmodel® worden de binnen Kerteza gedurende jaren vergaarde inzichten en ervaringen samengebracht met bewezen veranderkundige theorieën.

Iedere klantvraag is uniek en zo ook de Kerteza aanpak. Het Kerteza-4Fasenmodel® biedt houvast en is gericht op meetbare verbetering van kwaliteit, efficiëntie en productiviteit. Geen dikke rapporten, maar een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak.


Door elke opdracht te bekijken vanuit verschillende complementaire domeinen, stemmen wij waar nodig uw strategie, management, cultuur, structuur, processen en human resources op elkaar af.

Benieuwd wat het Kerteza-4Fasenmodel® voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op

Optimalisatie CSA-proces in Ziekenhuis Maas en Kempen

Ook in Ziekenhuis Maas en Kempen werkt Kerteza momenteel aan de hand van het Kerteza-4Fasenmodel® samen met het team van een centrale sterilisatieafdeling (CSA) om de werkprocessen verder te optimaliseren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te reduceren. 

 

Eind 2019 was Kerteza betrokken bij een accreditatieprogramma voor Ziekenhuis Maas en Kempen. Na een grondige inventarisatie-audit van het CSA-proces (fase 1) adviseerde Kerteza het ziekenhuis over de ruimte tot verbeteringen binnen sterilisatieafdeling.

Lees meer

Praktisch inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem in ZorgSaam

Bij ZorgSaam, een instelling bestaande uit zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg als ouderenzorg, werd Kerteza ingeschakeld voor het begeleiden van de organisatie bij een werkbaar en doelmatig ingericht kwaliteitssysteem.

 

Dit in combinatie met twee deelprojecten, waaronder optimalisatie van het documentbeheer en onderliggend het verbeteren van eigenaarschap en organisatiecultuur.

Lees meer

Inrichten emotionele ondersteuning voor medewerkers, patiënten en familie n.a.v. Covid-19 in Heilig Hart Ziekenhuis

Tijdens een lopend structureel partnerschap met het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers, vanwege de Covid-19 crisis.

 

Kerteza staat bekend als adviesbureau dat sterk is in het aanbrengen van structuur, het (her-)inrichten van processen en sturen op voortgang en resultaat. Daarom werd Kerteza gevraagd om deze opdracht te coördineren.

Lees meer

Strategische afstemming van informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza, KWF, Stichting Kanker.nl, IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren.

 

Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg geoptimaliseerd kon worden. De mogelijke verbetering zat in een betere onderlinge afstemming tussen de genoemde organisaties op strategisch niveau. Kerteza werd ingeschakeld om dat afstemmingsproces verder vorm te geven en de betrokken instituten daarbij te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is: "Van vier organisaties met elk een eigen proces naar één proces bekeken vanuit de kankerpatiënten en hun naasten."

Lees meer

Kerteza helpt bij opschalen reguliere zorg

De coronacrisis heeft gezorgd dat de druk op de zorg enorm is toegenomen, waarbij het uiterste van u en uw mensen wordt gevraagd. Tegelijkertijd wordt voorzichtig vooruitgekeken naar en gestart met het geleidelijk opschalen van de planbare zorg. Deze logistieke opdracht omvat de hele keten en is naast integraal capaciteitsmanagement een kwestie van organiseren.

Roadmap naar het opstarten van de bedrijfsvoering

Om te komen tot een afgewogen opschaling van de bedrijfsvoering ten tijde van de coronacrisis (rekening houdend met een mogelijke tweede piek in de nabije toekomst), adviseren wij om ‘langs de weg der geleidelijkheid’ op te schalen. Het ligt voor de hand om gelijk zoveel mogelijk activiteiten op te starten, echter onze ervaring leert dat daarmee voorbij wordt gegaan aan de impact die een dergelijke aanpak kan hebben op de gehele zorgketen.

Onze aanpak richt zich op patiëntenplanning, SEH-/IC-/OK-/kliniek- en poli-capaciteit, medewerkers, middelen en logistieke processen. Daarbij houden we rekening met het reduceren van nadelige effecten op de gehele zorgketen en maken hierbij gebruik van ons Kerteza-4Fasenmodel®. Op basis van de bevindingen brengen we samen met de organisatie een prioritering aan in de volgordelijkheid van aanpak.

Met behulp van een gefaseerde aanpak zijn wij in staat om een beeld te schetsen van benodigde capaciteit in de keten, om daarmee een planning te maken voor het wegwerken van de achterstanden. Het is tenslotte de bedoeling om uw bedrijfsactiviteiten z.s.m. onder optimale omstandigheden te kunnen continueren. Daaraan is onlosmakelijk verbonden dat uw medewerkers vitaal blijven.

Door een integrale aanpak van de opschaling kunnen wij samen met u bijdragen aan het gecontroleerd opstarten en continuering van de patiëntenzorg.

Indien u deze aanpak aanspreekt voeren wij graag en geheel vrijblijvend een (start)gesprek met u om samen te verkennen welke mogelijkheden wij uw organisatie kunnen aanbieden.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem met ons contact op

Op maat en op vraag: online trainingen

We kregen de afgelopen weken van onze klanten vele verzoeken om bestaande trainingen online aan te bieden. Kerteza heeft daarom bestaande trainingen omgezet naar volwaardige online trainingen.

We hebben de opbouw aangepast en gebruiken passende didactische werkvormen. De online trainingen bestaan uit meerdere korte sessies met de nodige afwisseling en praktische oefeningen.

Wilt u weten welke trainingen we voor u en uw medewerkers
online kunnen aanbieden?

Neem met ons contact op

Agenda

Een overzicht van de geplande trainingen met open inschrijving:

Training interne auditor ISO 15189:2012 
Bekijk hier alle data

Training interne auditor
Bekijk hier alle data

Training onderhouden en ontwikkelen van
een kwaliteitsmanagementsysteem
Bekijk hier alle data

Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen
Bekijk hier alle data

Workshop risicomanagement ISO 15189:2012
Bekijk hier alle data