“Interim projectleider implementatie CMT en MDR” in Noordwest Ziekenhuisgroep

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Omwille van de uitval van de projectleider kwam van Noordwest Ziekenhuisgroep de vraag richting Kerteza om een interim projectleider Convenant Medische Technologie (CMT) en Medical Device Regulation (MDR) aan te leveren. Een projectleider CMT was nodig binnen de organisatie om aan de eisen in het CMT te voldoen op vlak van patiëntveiligheid. Een projectleider MDR was nodig omdat deze nieuwe wet op de correcte manier geïmplementeerd diende te worden in de organisatie.

Image

Expertise

 • Convenant Medische Technologie (CMT)
 • Medical Device Regulation (MDR)
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Zorgprocessen
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza zette een senior adviseur in die de rol van projectleider voor de implementatie van het CMT en MDR opvolgde. Hierbij zette de senior adviseur de door de organisatie reeds ingeslagen weg verder en nam het projectplan dat bestond als uitgangspunt om zo verder aan de implementatie te werken. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden werden op voorhand in detail doorgesproken om zo te borgen dat aan de verwachtingen van het ziekenhuis voldaan kon worden.

De senior adviseur, die als projectleider fungeerde, voerde eerst een inventarisatiestap uit om een beter zicht te krijgen op de stand van zaken. Deze inventarisatie werd uitgevoerd aan de hand van gesprekken met de opdrachtgever en leden van de projectgroep, maar ook door een documentanalyse, praktijkobservaties en enkele steekproeven in systemen.

De senior adviseur die Kerteza voor dit project inzette, vervulde de volgende taken:  

 • Coördinatie van alle activiteiten binnen het CMT en MDR traject;
 • Planning van het implementatietraject;
 • Voortgangsbewaking;
 • Voortgangsrapportage;
 • Coaching van staf, leiding en medewerkers over CMT en MDR;
 • Hands on begeleiding van alle betrokkenen.

Aan de hand van deze taken werden de doelen en resultaten tijdig behaald zoals vastgelegd in het projectplan.

Image

Resultaat

De ingezette senior adviseur als projectleider:

 • zorgde voor een concreet en volledig projectplan voor verdere implementatie van het CMT en de MDR;
 • stemde dit plan af met alle betrokkenen zodat de betrokkenen een duidelijk beeld hadden van wat van hen werd verwacht;
 • behaalde de resultaten en doelen zoals vastgelegd in het projectplan.

Een samenwerking tussen

Image
Image