“Interim kwaliteitsfunctionaris” in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Image

Vraag van de klant

Binnen het KCHL van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn alle uitvoerende en coördinerende werkzaamheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem belegd bij de kwaliteitsfunctionaris. Vanwege het vertrek van de toenmalige kwaliteitsfunctionaris is binnen het KCHL behoefte ontstaan aan het interim vervullen van de functie van kwaliteitsfunctionaris. Doel is dat met het interim vervullen van de functie voor een periode van een half jaar, alle essentiële werkzaamheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem niet stagneren dan wel vertraging oplopen.

Image

Expertise

 • ISO 15189:2012
 • ISO 22870
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Klinische chemie
 • Coachende en verbindende leiderschapsstijl
 • Sturen op proces en resultaat
Image

Kerteza-aanpak

Een ervaren adviseur vervulde binnen de opdracht alle relevante essentiële werkzaamheden binnen het ingerichte kwaliteitsmanagementsysteem. Te denken valt aan:

 • het bewaken en optimaliseren van planning, uitvoering en rapportage van interne audits;
 • het bewaken van de operationaliteit van verbeteracties van geconstateerde afwijkingen, klachten en meldingenregistratie, inclusief de bewaking van tijdige en correcte afhandeling en periodieke rapportage met trendanalyses;
 • documentbeheer;
 • opvolgen van de PDCA cyclus binnen de verschillende onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • uitvoeren van risico-analyses;
 • coachen en ondersteunen van een medewerker van het KCHL die administratieve werkzaamheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem verricht.

Bij de start van de opdracht is de Kerteza-adviseur ingewerkt met de organisatie en de processen door de vertrekkende kwaliteitsfunctionaris en het management.

Image

Resultaat

De als interim kwaliteitsfunctionaris aangestelde Kerteza-adviseur heeft gedurende een periode van 9 maanden, samen met management en medewerkers, het kwaliteitsmanagementsysteem van het KCHL operationeel gehouden en op onderdelen geoptimaliseerd en effectiever ingericht.

 • De interne auditplanning is tot uitvoering gebracht;
 • Klachten en meldingen zijn geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd op mogelijke trends en patronen;
 • Tevens is met het management aandacht besteed aan de analyse en evaluatie van de verzamelde input van relevante kwaliteitsaspecten ten behoeve van een outputbeoordeling door middel van een managementbeoordelingsrapportage;
 • Met verschillende medewerkers in sleutelfuncties op het laboratorium is gewerkt aan kwaliteitsbewustzijn;
 • Waar nodig het effectiever en doelgerichter maken van kwaliteitsafspraken en kwaliteitsregistraties.

In de aanstellingsperiode is met het management en betrokken medewerkers ook de voorbereiding van een gepland staande controlebezoek door de RvA tot uitvoering gebracht. Tijdens de uitvoering van het controlebezoek van de RvA is ondersteuning en begeleiding geboden, met een positieve uitkomst.

Maandelijks is aan de opdrachtgever het verloop van de opdracht geëvalueerd en gerapporteerd. Bij het aanstellen van een nieuwe kwaliteitsfunctionaris door het KCHL zijn de taken en het kwaliteitsmanagementsysteem terug overgedragen.

Een samenwerking tussen

Image
Image