“Interim projectleider integraal capaciteitsmanagement” in Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Kerteza werd door Franciscus Gasthuis & Vlietland gevraagd om in het kader van Integraal Capaciteitsmangement ondersteuning te bieden bij het optimaliseren en verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. De vraagstelling daarbij was of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie hebben voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis en of patiënten die nazorg nodig hadden, niet te lang opgenomen bleven.

Image

Expertise

  • Integraal Capaciteitsmanagement
  • Zorglogistiek
  • Toetsing
  • Verandermanagement
  • Projectmanagement
  • Werking Spoedeisende Hulp
Image

Kerteza-aanpak

Door een senior adviseur van Kerteza werden interviews gehouden met sleutelfunctionarissen, werd data uit informatiesystemen geanalyseerd en werden gesprekken gehouden met een groot aantal aanbieders van de nazorg (zoals verpleging, verzorging en thuiszorg-organisaties en revalidatie-instelling).

Binnen het programma ICM is aan de hand van het uitvoeren van quickscans per verpleegafdeling en polikliniek nader inzicht verkregen over technische-, procesmatige-, en culturele aspecten die verbeterd konden worden. Met behulp van de uitkomsten van de quickscans is, in afstemming met leidinggevenden en medewerkers, gewerkt aan:

  • Verbetering van registratie en benutting van data; 
  • Het inrichten van een Capaciteits Expertise Centrum; 
  • Verdere optimalisatie van processen binnen verpleegafdelingen en tussen verpleegafdelingen en transferbureau. 

Binnen het ziekenhuis hadden intussen inzichten uit verdere kwaliteitsverbeteringen in logistieke processen, ervaringen uit samenwerkingen en uit gerichte afstemming tussen afdelingen, geleid tot een bredere aanpak om verspillingen verder te elimineren. Franciscus Gasthuis en Vlietland startte een ziekenhuisbreed programma Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) op. De uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van Kerteza werden onderdeel van dit ziekenhuisbrede programma. De adviseur van Kerteza participeerde in het ICM programma als één van de projectleiders.

 

Image

Resultaat

Op basis van de verkregen informatie stelde de adviseur een rapport op voor de afdeling Spoedeisende Hulp, de verpleegafdelingen en het transferbureau. Dat rapport was specifiek gericht op de samenwerking met aanbieders van zorg in de thuiszorg, verzorging en verpleging.

Na het opnieuw inrichten van het transferbureau, inclusief het begeleiden van leidinggevende en team, heeft de Kerteza-adviseur de implementatie van de verbeteringen afgerond en deze overgedragen aan de leidinggevende. Hiermee werden de gerealiseerde verbeteringen geborgd.

Na het afsluiten van dit project binnen het ziekenhuisbrede programma Integraal Capaciteits Management is door de instelling aan Kerteza gevraagd een volgende bijdrage te leveren aan dit ziekenhuisbrede project, gericht op ondersteuning van de OK.

Een samenwerking tussen

Image
Image