Interim Functie – bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit in SDW Roosendaal

In Casussen by Anja Tolle

 


Tijdelijke inzet bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit

SDW in Roosendaal

 

SDW Roosendaal ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015. Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de relevante wet- en regelgeving.

Door wisselingen in functies en het vertrek van een bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit binnen de organisatie werd een nieuwe kandidaat geworven. Tot deze geworven was, had de instelling tijdelijk behoefte aan iemand die snel inzetbaar was en verschillende werkzaamheden binnen het kwaliteitsmanagementsysteem op zich kon nemen. Kerteza werd gevraagd om op korte termijn een ervaren adviseur in te zetten om deze functie in te vullen.

 

 

Kerteza leverde voor deze opdracht een senior adviseur met ruime ervaring binnen de zorgsector en met het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. De adviseur kreeg een coördinerende en adviserende rol binnen SDW. Voorafgaand aan de start van de tijdelijke inzet zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de invulling van de functie tussen de adviseur en de opdrachtgever afgestemd en vastgelegd. Voortgang werd periodiek geëvalueerd tussen de adviseur en de opdrachtgever.

Nadat de openstaande vacature door SDW werd ingevuld, zijn de interim werkzaamheden van Kerteza conform afspraak naar tevredenheid afgerond. Naast een schriftelijke en mondelinge overdracht aan de nieuwe medewerker, is door Kerteza een eindrapport geschreven voor de opdrachtgever met daarin bevindingen en aanbevelingen ten behoeve van verdere doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen SDW.

“De invulling van de opdracht is naar volle tevredenheid verlopen. Arianne, een senior adviseur van Kerteza heeft duidelijk ruime kennis van de zorg; dat werkt heel prettig. De communicatie met Arianne, haar adviesrol, de aanpak en het resultaat voldeden helemaal aan onze verwachtingen.”
Ralph van Kuijeren, Manager Financiën, Control & IT bij of SDW Zorg