Coaching on the job – Intern Auditor in Radboud Biobank

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Sinds de publicatie van een ISO-norm specifiek voor biobanken (ISO20387), besliste de Biobank van het RadboudUMC om met zijn kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO9001, over te stappen naar een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO20387:2018.

Het RadboudUMC vroeg aan Kerteza om twee van hun medewerkers, die reeds een webinar-serie voor het verkrijgen van kennis van de ISO20387:2018 certificatie volgden, op te leiden zodat zij de nodige vaardigheden verkrijgen voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van interne audits met de ISO20387:2018 als referentiekader.

Image

Expertise

  • ISO20387:2018
  • Toetsing
  • Interne audits
  • Werking Biobank
  • Training geven
  • Coaching on the job
Image

Kerteza-aanpak

Een senior adviseur van Kerteza heeft door coaching on the job twee interne auditoren van de organisatie opgeleid.

De tweedaagse training behandelde op de eerste dag de theorie van het auditen. Daarna werden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een audit op de tweede dag.

Op dag twee voerden de deelnemers zelf, onder begeleiding en coaching van de Kerteza-adviseur werkelijk een audit uit op de afdeling Hematologie. Deze afdeling is onderhevig aan de eisen in de ISO 20387:2018, omdat de afdeling de pre-analytische voorbewerking uitvoert voor materiaal dat in de centrale biobank opgeslagen wordt.

Na de audit gingen de cursisten aan de slag met de rapportage van hun audit. De auditoren gingen bij dit alles zelf ‘in the lead‘ terwijl de Kerteza adviseur hen constant op alle fronten en op alle niveaus voorzag van begeleiding en feedback doorheen het volledige auditproces.

Image

Resultaat

Na de training door coaching on the job waren de deelnemers opgeleid tot een competent auditor. Zij verkregen een certificaat van deelname waarmee ze kunnen aantonen dat ze opgeleid zijn tot intern auditor ISO20387:2018.

De deelnemers waren in staat geheel zelfstandig een correcte audit uit te voeren met de ISO20387:2018 als referentiekader.

Een samenwerking tussen

Image
Image