Coaching on the job – Intern Auditor in UZ Gent

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingericht dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Good Clinical Practice. Interne audits zijn een onderdeel van dat systeem. 

De dienst had nood aan de opleiding van twee medewerkers tot intern auditor GLP 

Image

Expertise

  • Training geven
  • Toetsing
  • Good Clinical Practice
  • Zorgprocessen
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Coaching
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza heeft gedurende twee dagen twee medewerkers van de dienst Geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent door middel van coaching on the job de relevante kennis en vaardigheden bijbracht om in GLP omgeving interne audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.

Op dag één van de training werd de theorie uitgelegd aan de deelnemers en deden zij, onder coaching en begeleiding van de trainer, de voorbereidingen voor hun eigen audit. Op dag twee van de training voerden de deelnemers een audit uit en schreven ze het rapport.

Door het combineren van theorie en praktische uitvoering werd gestreefd naar een zo hoog mogelijk kennis- en vaardighedenniveau bij de deelnemers.

Image

Resultaat

Na de bijscholing kregen de deelnemers een certificaat van deelname. Zij zijn nu  in staat geheel zelfstandig een efficiënte interne audit uit te voeren met de GLP richtlijnen als referentiekader.

Een samenwerking tussen

Image
Image