View Post

Opleiding kwaliteitsmanagement voor medisch laboratoriumspecialisten in opleiding.

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantVan aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken. Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS) dit intensieve managementprogramma ontwikkeld. …

View Post

Praktijktraining interne auditor NIAZ met tracermethodiek in Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantGezien het belang van interne audits voor het verschaffen van inzicht in het functioneren, de doelmatigheid en de efficiëntie van een organisatie, wenste het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een praktijktraining om een aantal medewerkers op te leiden tot interne auditoren voor het Qmentum Global referentiekader. Specifiek werd aandacht gevraagd voor het creëren van een constructieve, open sfeer …

View Post

Workshop 4-O-systematiek in Meander Medisch Centrum

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe afdeling Medische Microbiologie en Immunologie van het Meander Medisch Centrum heeft een ISO 15189:2012 geaccrediteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen de organisatie is in iTask een flow voor de registratie, analyse, afhandeling en opvolging van afwijkingen beschikbaar. Om te bereiken dat de afhandeling van eigen afwijkingen met voldoende diepgang wordt uitgevoerd en dat de juiste corrigerende maatregelen worden getroffen, …

View Post

Coaching on the job – 4-O-systematiek in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe afdeling Medische Microbiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een ISO 15189:2012 geaccrediteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Vanuit een recente beoordeling door de RvA en vanuit de afhandeling van NCB afwijkingen daarbinnen, is naar voren gekomen dat het gebruik en de toepassing van de 4-O-systematiek niet voor alle betrokken medewerkers helder en duidelijk is. Om te bereiken dat de analyse …

View Post

Coaching on the job – Intern Auditor in Radboud Biobank

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantSinds de publicatie van een ISO-norm specifiek voor biobanken (ISO20387), besliste de Biobank van het RadboudUMC om met zijn kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO9001, over te stappen naar een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO20387:2018. Het RadboudUMC vroeg aan Kerteza om twee van hun medewerkers, die reeds een webinar-serie voor het verkrijgen van kennis van de ISO20387:2018 certificatie volgden, …

View Post

“Interim projectleider implementatie CMT en MDR” in Noordwest Ziekenhuisgroep

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantOmwille van de uitval van de projectleider kwam van Noordwest Ziekenhuisgroep de vraag richting Kerteza om een interim projectleider Convenant Medische Technologie (CMT) en Medical Device Regulation (MDR) aan te leveren. Een projectleider CMT was nodig binnen de organisatie om aan de eisen in het CMT te voldoen op vlak van patiëntveiligheid. Een projectleider MDR was nodig …

View Post

“Interim kwaliteitsfunctionaris” in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantBinnen het KCHL van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn alle uitvoerende en coördinerende werkzaamheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem belegd bij de kwaliteitsfunctionaris. Vanwege het vertrek van de toenmalige kwaliteitsfunctionaris is binnen het KCHL behoefte ontstaan aan het interim vervullen van de functie van kwaliteitsfunctionaris. Doel is dat met het interim vervullen van de functie voor een periode van een …

View Post

“Interim bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit” in SDW Roosendaal

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantSDW Roosendaal ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001:2015 en dat voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de relevante wet- en regelgeving. Door wisselingen in functies en het vertrek van een bedrijfskundig analist/adviseur kwaliteit binnen de organisatie ging SDW Roosendaal een nieuwe kandidaat werven. Tot de …

View Post

Proefaudit in Noordwest Ziekenhuisgroep ter voorbereiding op externe Qualicor audit

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantOp verzoek van de Raad van Bestuur heeft Kerteza binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep een proefaudit uitgevoerd op de Verplichte InstellingsRichtlijnen (VIR’s) van de Qmentum Global normensets, ter voorbereiding op de externe audit. Het doel was om een specifiek gedetailleerd beeld te krijgen van de implementatiegraad van de VIR’s. De onderzoeksvragen die samen met de opdrachtgever zijn opgesteld …

View Post

“Interim projectleider integraal capaciteitsmanagement” in Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantKerteza werd door Franciscus Gasthuis & Vlietland gevraagd om in het kader van Integraal Capaciteitsmangement ondersteuning te bieden bij het optimaliseren en verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. De vraagstelling daarbij was of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie …